Loading...

14. nädala uudiste ülevaade

Home / Blogi / 14. nädala uudiste ülevaade

Ülevaade 14. nädala elatisega seotud uudistest, arvamuslugudest, kohtulahenditest ja sotsiaalmeedia postitustest.

Uudised ja arvamuslood

Üksikema: “Mida te vingute, et elatis on väike? Mina saan iga kuu toetuseks 19 eurot!”

04.04.2018 Ohtuleht.ee
“Enne lapseootele jäämist oli kõik hästi. Pärast seda muutus mees täielikuks mölakaks, kellesarnast ei ole ma kunagi enne ega hiljem kohanud”

Kui elatise süsteem oleks…

02.04.2018 Riisitera.ee
“Oleks on tore poiss aga vaadake kui palju artikleid elatise teemal!”

Õigusabi

Kuidas käsitleb kohus hagi, kui sooviksin taotleda laste isalt elatisraha alla seaduses ettenähtud miinimummäära?

02.04.2018 Vastused.ee
“Kohtult võib nõuda elatise väljamõistmist ka väiksemas suuruses kui kehtiv miinimummäär. Esitatud hagi alusel mõistab kohus elatise välja Teie lapsele, lapse isalt teistele tema lastele väljamõistetud elatise otsused siia ei puutu.”

Kas mul on 4 lapse emana õigus nõuda elatisraha, kuigi 2 last on juba 17- ja 19-aastased?

02.04.2018 Vastused.ee
“Lastest lahus elav vanem võib täita oma ülalpidamiskohustust nii elatise maksmise teel kui ka vahetult kulutusi kandes. Iseenesest võib laste isa täita laste ees lasuvat ülalpidamiskohustust ka laste elamiskulusid kandes, elatise maksmise kohustus oleneb sellest, kui suuri kulutusi laste isa eluasemekulusid kandes teeb ja kui suured on laste ülalpidamiskulud tervikuna.”

Kas sellest alates kui teade on soomes kätte toimetatud, hakkas jooksma vaide esitamise aeg?

03.04.2018 Vastused.ee
“Kui laste isa on menetlusdokumendid 28.02 kätte saanud, hakkab sellest ajast alates jooksma vastuväite esitamise tähtaeg. Kui laste isa jätab avaldusele tähtaegselt vastamata, teeb kohus kohtumääruse ja mõistab laste isalt elatise välja.”

Lapse elatisraha

04.04.2018 Juristaitab.ee
“[isik peab] taluma põlvnemise tuvastamiseks tehtavat ekspertiisi ning võib keelduda ekspertiisil osalemast ja proovi andmast üksnes juhul, kui see oleks talle meditsiiniliselt vastunäidustatud ja tekitaks tervisekahjustuse.Välisriigis elavat isikut saab kohus kohustada proovi andma isiku elukohariigi kohtu abiga. Kui proovi ei õnnestu saada välisriigis elavalt menetlusosaliselt ka välisriigi kohtu abiga erinõude korras, tuleb seda asjaolu arvestada tõendite hindamisel.”

Mida ette võtta, kui minu vaimupuudega eestkostetav laps sünnitas lapse, kas pean isa otsima hakkama?

05.04.2018 Vastused.ee
“Lapse isa mittetuvastamine ei mõjuta Teie õigusi eestkostjana ega anna alust eestkoste lõpetamiseks.”

Kas makstavast elatisest mingi osa on mõeldud ka harjumuspäraste lapse ja nende isa ühisteks tegevusteks?

05.04.2018 Vastused.ee
“Perekonnaseaduse § 101 lõike 1 kohaselt ei tohiks elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool alampalka. Selle summa eest, koos omapoolse (ja samaväärse) panusega, peaks lapsi kasvatav vanem katma kõik laste ülalpidamiskulud, sealhulgas katma kulutused meelelahutusele.”

Kohtulahendid

Tsiviilasi nr 2-18-202

02.04.2018 Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja
Kompromissiga lõppenud kohtuvaidlus, milles pooled leppisid kokku, et kostja kohustub tasuma kahele alaealisele lapsele elatist summas 190+190 € kuus, alates 01.04.2018 kuni laste täisealiseks saamiseni. Menetluskulud jäid poolte endi kanda. 

Sotsiaalmeedia