Loading...

20. nädala uudiste ülevaade

Home / Blogi / 20. nädala uudiste ülevaade

Ülevaade 20. nädala elatisega seotud uudistest ja meediakajastusest.

Seadusemuudatus laiendas istungite helisalvestamist ja täpsustas kohtutäiturite põhitasu määrasid ning alampalga arestimist

14.05.2018, just.ee
“Seadusesse luuakse ka selgem valem mittearestitava miinimumi arvestamiseks siis, kui võlgnikul on ka ülalpeetavad.”

Ennetähtaegse vanaduspensioni ümberarvutamine

16.05.2018, oiguskantsler.ee
“Nelja ja enamat last kasvatanud inimesed on tõepoolest seatud pensioni saamisel soodsamasse olukorda kui kolme last kasvatanud inimesed. Kolme last kasvatanud inimestele kehtivad omakorda soodsamad tingimused kui neile, kes on kasvatanud ühte või kahte last. /…/ Põhiseadusele tuginedes selle seadusesätte muutmist nõuda ei saa.”

Õuele kappas prints valgel hobusel ja nüüd ongi häda käes

16.05.2018, perejalaps.delfi.ee
“Kaasomandi lõpetamise vaidlus ja elatise vaidlus on kaks täiesti eraldi kohtumenetlust. Kaasomandi lõpetamiseks esitab hagi kohtusse üks kaasomanik. Elatise väljamõistmise nõudes on hagejateks lapsed, keda esindab nende seaduslik esindaja — ema või isa.”

Kas meie laps siis ei saagi isa tuge, kuna miinimumpalgast ei jää ju suurt järgi, kui esimene laps saab täissummas elatise?

16.05.2018, vastused.ee
“Kui elatis esimesele lapsele on välja mõistetud kohtu poolt, tuleb peale teise lapse sündi elatise vähendamiseks kohtu poole pöörduda, automaatselt elatis teise lapse sünniga ei vähene.”

Tants raha ümber

17.05.2018, vastused.ee
“Kui räägime seadusest ja elatisest, siis võib kogu vanematevahelisel suhtlemisele lihtsalt vee peale kallata. Samas toimivad kõik muud asjad ikka samamoodi edasi nagu pole midagi üldse toimumas. Pole viha, ega sõimu ega üldse vaidlemist. Seega juba selle järgi saab öelda, et elatisesüsteem on valesti üles ehitatud, sest see toodab ainult kaklevaid inimesi, kes igas muus olukorras võiksid täiesti normaalselt läbi saada.”

“Ringvaade”: mees peab maksma alimente lapsele, kelle isa ta tegelikult pole

17.05.2018, err.ee
“Sellest hetkest, kui isik saab teada, et ta ei ole lapse isa, ei tohi jääda lootma, et sellega on kõik lahendatud. Tuleb astuda aktiivselt samme selleks, et rahvastikuregistrisse tehtud (isaduse)kanne saaks muudetud.”

Kas lapse jalgratta ost kuulub elatise alla?

19.05.2018, foorum.perekool.ee
“Eks kõik oleneb sellest, kui rikas on lapse ema ja kui rikas oled sina. Kui elatis suuremaltjaolt elamiskulude katteks, riieteks, toiduks kulub, siis on loogiline, et mingid ekstra kulutused mõnikord kokkuleppel tulevad juurde.”