Loading...

21. nädala uudiste ülevaade

Home / Blogi / 21. nädala uudiste ülevaade

Ülevaade 21. nädala elatisega seotud uudistest ja meediakajastusest.

Kust interneti keskkonnast saan esitada elatisraha nõude avalduse?

22.05.2018, vastused.ee
“Maksekäsu kiirmenetluse avaldus on võimalik täita E-toimikus (www.e-toimik.ee), hagiavaldus elatise nõudes tuleb kas ise koostada või täita internetist leitav hagiavalduse blankett ja seejärel esitada kohtule kas paberkandjal, kohtu e-posti aadressile või läbi E-toimiku.”

Harju Maakohtu tsviilasi nr 2-18-2881

22.05.2018, Harju Maakohtu Kentmanni tn kohtumaja
“Kinnitada xxx ja xxx kompromiss järgmistel tingimustel: Alates juuni 2018 kohustub hageja tasuma kostja ülalpidamiseks 200 eurot kuni kostja täisealiseks saamiseni iga kuu ülekandega kostja seadusliku esindaja arvelduskontole xxx selgitusega elatis. “

Kas lapse teise vanema juurde ja tagasi sõidu kulud kannavad vanemad võrdselt?

22.05.2018, vastused.ee
“Vanemad peaksid jagama lapse suhtluskorra täitmisega seotud transpordikulud võrdselt, sest lapse suhtlemine lahus elava vanemaga ei ole mitte ainult lahus elava vanema õigus, vaid eeskätt ikkagi lapse õigus, mille eest peaksid hea seisma lapse mõlemad vanemad.”

Kui lapse isa ei ela igapäevaselt Eestis, siis kuidas saab öelda, et laps kolib nüüd tema juurde?

23.05.2018, vastused.ee
“Kui täisealisele lapsele võib vanem otse ülalpidamist anda, siis alaealise lapse puhul võib elatise lapse kontole kanda vaid vanemate eelneva kokkuleppe alusel. Alaealise lapse puhul peaks elatise kandma reeglina selle vanema pangakontole, kelle juures on lapse elukoht ja kes kannab lapsega seotud kulutusi.

Reedel jõustub isikuandmete kaitse üldmäärus

23.05.2018, just.ee
“Andmekaitse üldmääruse järgi peab laps olema vähemalt 13-aastane, et tema isikuandmeid saaks töödelda infoühiskonna teenuse pakkumisel. Eriline kaitse rakendub laste isikuandmete kasutamisel turunduse eesmärgil või sotsiaalmeediakonto loomisel, samuti laste isikuandmete kogumisel otse lastele pakutavate teenuste kasutamise puhul.”

Kas mulle jääb mingi vastutus, kui tüdruk lapse sünnitab?

24.05.2018, vastused.ee
“Olenemata sellest, kas laps oli planeeritud või mitte, on Teil sündinud lapse suhtes vanemlikud õigused ja ka kohustused. Kui Te lapse emaga abielus ei ole, tuleb Teil lapse sündides tema isadus omaks võtta, sealjuures on võimalik lapse emaga kokku leppida, kas lapse hooldusõigus kuulub Teile ja lapse emale ühiselt või ainult lapse emale. Olenemata hooldusõiguse kuuluvusest tuleb lapse suhtes täita ülalpidamiskohustust.”

Kas mul on õigus jätta laps koju kuniks kohtuni nii, et ema näeb last nii tihti kui soovib?

24.05.2018, vastused.ee
“Kohtud ega ka lastekaitseametnikud ei poolda reeglina varianti, et laps veedab vaheldumisi nädala ühe vanemaga ja seejärel teise vanemaga – tavalise praktika kohaselt peaks lapsel olema üks kindel elukoht ja võimalus teise vanemaga piisavas mahus suhelda. Seejuures peaks üldreeglina olema vanemal võimalus lapsega suhelda isiklikult, st teise vanema juuresolekuta.”

Kas tulumaksuga maksustatava tulu hulka arvatakse ka lastetoetused ja elatis?

25.05.2018, rup.ee
“/…/ teiselt vanemalt saadud elatis ega ka riigi poolt makstav lapsetoetus [ei kuulu] isiku maksustatava tulu hulka ning neid ei võeta arvesse ka tulumaksuvaba miinimumi arvutamisel.”

Ülalpidamiskohustus eaka pereliikme seisukohast

25.05.2018, tai.ee
“Olukorras, kus ülalpidamist on õigustatud saama ühel ajal mitu isikut ja ülalpidamiskohustuslane ei ole võimeline neile kõigile ülalpidamist andma, eelistatakse alaealist last ja abikaasat teistele ülalpidamist saama õigustatud isikutele. Näiteks juhul, kui täisealisel isikul on endal alaealise lapse ülalpidamiskohustus ja samal ajal oma ema ülalpidamiskohustus, kuid mõlema ülalpidamiseks raha ei jätku, vabaneb ta oma ema ülalpidamiskohustusest.”