Loading...

Alaealisele lapsele elatisraha nõudmiseks vajaliku hagiavalduse koostamine kiirelt ja lihtsalt elatisroboti abiga. Hind koos juristi konsultatsiooniga 49 eurot.

Teenus

Oleme loonud Eesti esimese elatisroboti, mille abil koostame kiirelt ja lihtsalt korrektse hagiavalduse alaealisele lapsele kohtu kaudu igakuise elatisraha nõudmiseks.

Hagiavalduse koostamiseks sisestage andmed ja vastake lihtsatele valikvastustega küsimustele, mille järel saadame korrektse hagiavalduse mõne minuti jooksul Teie e-postile.


Kasutamine

Elatisroboti kasutamiseks sisestage andmed, tutvuge hagiavalduse sisuga ning edastage see e-postiga kohtule.

Sisesta andmed

Elatisroboti abil hagiavalduse koostamiseks sisestage osapoolte andmed ning vastake lihtsatele valikvastustega küsimustele.

Tutvu dokumendiga

Koostatud hagiavalduse saadame Teile mõne minuti jooksul e-postiga, mille järel saate dokumendiga tutvuda ja vajadusel konsulteerida juristiga.

Saada kohtule

Seejärel saate hagiavalduse digitaalselt allkirjastada ning edastada koos lapse sünnitunnistusega e-posti teel kohtule.

Hagiavaldus

Hagiavaldus on 6 leheküljeline juriidiline dokument, milles on kirjas kõik vajalik alaealisele lapsele kohtu kaudu elatise nõudmiseks.

1 alaealisele lapsele

Hagiavaldusega nõuate elatise maksmist ühele alaealisele lapsele.

Elatis 250€ kuus

Hagiavaldusega nõuate elatist kehtivas miinimummääras ehk 250 eurot kuus.

Igakuine laekumine

Hagiavaldusega nõuate elatise maksmist regulaarselt ehk iga kalendrikuu eest ette.

Iga-aasta suurenev

Hagiavaldusega nõuate elatise suurenemist automaatselt, vastavalt kehtivale miinimumile.

Elatisvõlg

Hagiavaldusega nõuate viimase 12  kuu jooksul maksmata jäänud elatisvõlga.

Kohtupraktika

Hagiavalduses on kirjas kõik vajalikud viited asjakohasele Riigikohtu praktikale.

Õigusaktid

Hagiavalduses on kirjas kõik vajalikud viited asjakohastele seadustele ja määrustele.

Konsultatsioon

Küsimuste korral saate meilt paluda tasuta juristi konsultatsiooni.

Eelised

Elatisroboti kasutamine on kiire ja mugav. Koostatud hagiavaldus on põhjalik ning kooskõlas kehtiva seadusandluse ja kohtupraktikaga.

Lihtne

Elatisroboti kasutamine on väga lihtne. Hagiavalduse koostamiseks tuleb Teil sisestada andmed ja vastata lihtsatele valikvastustega küsimustele.

Kvaliteetne

Oleme koostanud hagiavalduse teksti väga põhjalikult, mistõttu saame garanteerida, et kohus võtab hagiavalduse vastu ja alustab selle alusel menetlust.

Kiire

Andmete sisestamine ja hagiavalduse koostamine võtab aega keskmiselt 15 minutit, mille järel saate hagiavaldusega tutvuda ja edastada kohtule.

Konsultatsioon

Kui Teil tekib hagiavalduse sisu või kohtusse pöördumisega seoses küsimusi, saate meiega ühendust võtta ja paluda tasuta juristi konsultatsiooni.

Soodne

Hagiavalduse koostamise ja juristi konsultatsiooni hind on kokku 49 eurot. See on 4 korda soodsam tavalise õigusbüroo teenustasust.

Riskivaba

Kui leiate, et meie poolt pakutav teenus või koostatud hagiavaldus ei vasta Teie ootustele, võtke meiega ühendust ning tühistame Teile esitatud arve.

Kliendid meist

Olin võtnud väga kaua hoogu, et elatisega asjad korda saada. Teie abiga sai suur mure lahendatud. Suur tänu Teile! 🌼
Kätlin, üksikvanem Tallinnast

Hinnad

Allpool on toodud meie poolt pakutavate õigusteenuste hinnad. Märgitud hinnad on lõplikud ja sisaldavad käibemaksu.

Hagiavalduse koostamine
  • Hagiavalduse koostamine elatisroboti abil
  • Hagiavaldus kätte 15 minutiga
  • Juristi konsultatsioon
  • Vajadusel hagiavalduse täiendamine
  • Tasumine pärast hagiavalduse koostamist
49
hind kokku

Vastused

Allpoolt leiate vastused sagedamini esitatud küsimustele. Kui Teil on küsimus, millele vastatud ei ole, kirjutage meile aadressile info@alimendid.ee.

Elatisrobot on Alimendid.ee veebirakendus, mille abil saate koostada korrektse hagiavalduse alaealisele lapsele kohtu kaudu elatise nõudmiseks.

Elatisroboti kasutamiseks minge elatisroboti lehele, sisestage andmed ja vastake valikvastustega küsimustele, mille järel saadame koostatud hagiavalduse mõne minuti jooksul Teie e-postile.

Hagiavalduse koostamiseks tuleb sisestada andmed lapse ja vanemate andmed ning ülevaade ülalpidamiskohustuse täitmise ja elatisraha maksmise kohta.

Hagiavaldus koosneb 6 leheküljest ning selles on kirjas asjaolude kirjeldus, õiguslikud põhjendused, elatisvõla arvutuskäik, kohtumenetlusega seotud seisukohad, hageja nõue ning viited õigusaktidele ja kohtupraktikale. Hagiavalduse sisu moodustub automaatselt Teie poolt sisestatud andmete põhjal.

Hagiavaldusega saate nõuda elatist vastavalt 2018. aastal kehtivale miinimummäärale ehk 250 eurot kuus. Elatisvõla arvutamisel on võetud arvesse, et 2017. aastal oli miinimummäär 235 eurot kuus.

Hetkel saab hagiavaldusega nõuda elatist ainut ühele alaealisele lapsele.

Hagiavaldus on koostatud .docx formaadis ning seda saate muuta tavalise tekstitöötlustarkvara (näiteks Word’i) abil. Soovi korral võite paluda meilt tasuta juristi konsultatsioon ja hagiavaldusse muudatuste tegemist.

Hagiavaldusega tutvumise järel peate hagiavalduse digitaalselt allkirjastama ja edastama lapse sünniaktiga e-posti teel kohtule.

Hagiavaldus tuleb esitada lapse elukohajärgsele maakohtule. Hagiavalduse adressadiks oleva kohtu andmed ja aadress on kirjas hagiavalduses.

Elatisroboti abil hagiavalduse koostamise ja juristi konsultatsiooni tasu on kokku 49 eurot.

Hagiavaldusega koos väljastame automaatselt arve, mille saate tasuda pangaülekandega 14 päeva jooksul.

Teenusest loobumiseks palun kirjutage meile aadressile info@alimenid.ee.