Kui suur on elatise miinimum alates 01.04.2024?

Kui suur on elatise miinimum alates 01.04.2024?

Alimendid.ee
Alimendid.ee
05.03.2024  /  2 minuti lugemine

Elatise miinimum on lapse ülalpidamiseks mõeldud igakuiselt makstav minimaalne rahasumma. Elatis arvutatakse igale lapsele eraldi, lähtudes lapse vajadustest ja arvestades baassummat, elatise maksja sissetulekut, peretoetusi, lapse elukohta ja laste arvu perekonnas.

Elatise miinimumsumma muutub igal aastal automaatselt, sõltudes tarbijahinnaindeksi ja Eesti keskmise brutopalga muutustest. 2023. aasta I-III kvartali andmete põhjal saab järeldada, et tarbijahinnaindeks tõusis suurusjärgus 10% ning Eesti keskmine brutokuupalk 200€. Seega on hinnanguliselt alates 01.04.2024 elatise miinimum ühele lapsele 290 eurot kuus. See on 30 euro võrra rohkem kui varem.

Täpne miinimumelatise summa selgub 2023. aasta märtsis, kui Statistikaamet avaldab 2023. aasta andmed. Uus elatise miinimummäär hakkab kehtima 1. aprillil 2024. a.