Lapse vanuse kalkulaator

Lapse vanuse kalkulaator

Alimendid.ee
Alimendid.ee
04.03.2024  /  2 minuti lugemine

Lisasime Alimendid.ee veebilehele lapse vanuse kalkulaatori, mis aitab arvutada lapse täisealiseks ja 21-aastaseks saamise kuupäevad.

Vajadus sellise kalkulaatori järele tuleneb asjaolust, et seaduse järgi tuleb elatist maksta miinimummääras kuni lapse täisealiseks saamiseni. Alates 18. eluaastast arvestatakse elatise suurust aga lapse tegelike vajaduste, elukorralduse ja vanemate varaliste võimaluste järgi. Kui laps jätkab õpinguid, pikeneb elatise maksmise kohustus kuni lapse 21-aastaseks saamiseni.

Seepärast on oluline, et kohtusse pöördudes oleks hagiavalduses kirjas, mis kuupäevani elatist nõutakse ehk millal saab laps täisealiseks või 21-aastaseks. Kalkulaator aitab muuta nende kuupäevade arvutamise lihtsamaks. Kalkulaator on kättesaadav siit.