Loading...

Konsultatsioon

Sisestage andmed konsultatsiooni saamiseks.

 • Kasutustingimused

  1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Käesolevad kasutustingimused (edaspidi "Kasutustingimused") reguleerivad internetiaadressil www.alimendid.ee asuva veebilehe (edaspidi "Veebileht") kaudu pakutava konsultatsiooniteenuse (edaspidi "Teenus") osutamise tingimusi.
  1.2. Veebilehe operaatoriks on Lakitoimisto Simmermann Oy (edaspidi "Alimendid.ee"), Soome äriregistri kood 2904123-6, e-posti aadress info@alimendid.ee.
  1.3. Veebilehe kasutaja (edaspidi "Kasutaja") kinnitab Kasutustingimustega nõustumisel, et kõik tema poolt sisestatud andmed on õiged ja tal on kõik õigused Teenuse kasutamiseks.

  2. TEENUS
  2.3. Teenuse osutamiseks peab Kasutaja täitma kõik Veebilehel ettenähtud väljad ja kinnitama Kasutustingimustega nõustumist.
  2.1. Kasutaja poolt andmete sisestamise ja kasutustingimustega nõustumise järel on Alimendid.ee kohustatud võtma hiljemalt 1 tööpäeva jooksul Kasutajaga e-posti või telefoni teel ühendust ning andma vastused Kasutaja poolt Veebilehele kaudu edastatud küsimustele.
  2.2. Teenuse hind on kokku 24 eurot.

  3. AUTORIÕIGUSED, PRIVAATSUSTINGIMUSED JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  3.1. Veebilehe sisu puudutavad autori- ja muud õigused kuuluvad Alimendid.ee-le.
  3.2. Kasutaja poolt Veebilehe kaudu edastatud teabe sisu on konfidentsiaalne ning Alimendid.ee-l ei ole õigust ilma Kasutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta teha avalikult kättesaadavaks Kasutaja poolt esitatud andmeid.
  3.4. Alimendid.ee ei edasta, müü ega avalikusta Kasutaja andmeid kolmandatele osapooltele.
  3.5. Alimendid.ee töötleb järgnevaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, aadress ja e-posti aadress. Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda enda poolt sisestatud andmetega ja nõuda Alimendid.ee-lt kõikide Kasutajat puudutavate andmete kustutamist.

  4. LÕPPSÄTTED
  4.1. Alimendid.ee-l on õigus Kasutustingimusi igal ajal muuta. Muudetud Kasutustingimused jõustuvad nende avaldamisel Veebilehel.
  4.2. Alimendid.ee ei vastuta otseste, kaudsete, karistuslike, faktiliste või kaasuvate kahjude eest, mis tulenevad Teenuste kasutamisest või Veebilehe sisust isegi juhul, kui Alimendid.ee oli teadlik sellise kahju tekkimise võimalikkusest.
  4.3. Kasutustingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  4.4. Võimalikke vaidlusi püüavad Kasutaja ja Alimendid.ee lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.