Loading...

Meediaülevaade juulis 2017

Kolme ja enama lapsega perede kõrge toetus hakkas kehtima

03.07.2017 emmedeklubi.ee

“1. juulist hakkas Eestis kehtima oodatud lasterikka pere toetus. Perele, kus kasvab kolm kuni kuus last, maksab riik senisele lapsetoetusele lisaks 300 eurot kuus. Perele, kus kasvab seitse ja rohkem last, makstakse lapsetoetusele lisaks 400 eurot.”

Isa lapsele nime panema ei tule, kuid isa 100% teada, kas on mingeid õigusi?

04.07.2017 perekool.ee

“Saab nõuda kohtu kaudu isaduse tuvastamist. Aga palun arvesta siis, et kohustustega käivad kaasas ka õigused. Seega isal on õigus sama palju lapsega kohtuda, tema asukoha asjus kaasa rääkida, otsustada, kas võib minna reisile jne. Ja lapsel on hiljem kohustus oma isa ülal pidada.”

Lasterikkad pered rõõmustavad uue toetuse üle

06.07.2017 alimendid.ee

“Lasterikka pere toetuse esimesed väljamaksed teeb sotsiaalkindlustusamet 7. juulil.”

Iga viies noor saab ümbrikupalka

06.07.2017 arileht.delfi.ee

“Peamiselt maksavad illegaalset töötasu väikesed ettevõtted, kes soovivad tööjõumaksude maksmata jätmisega oma kulusid vähendada ja ebaausat konkurentsieelist saada. Samal ajal võib ka töötaja seda ise soovida, kui mingite kohustuste täitmisel on tekkinud makseraskused või soovitakse näiteks elatisraha maksmisest kõrvale hoiduda.”

Õiguskantsleri kiri Justiitsministeeriumile: Eelnõu elatise võlgnike survestamiseks

07.07.2017 oiguskantsler.ee

“Elatis on mõeldud lapse igapäevaseks toimetulekuks, mistõttu on tõesti oluline, et laps saaks vajalikku ülalpidamist koheselt. Lapse õigus saada ülalpidamist ületab oma olulisuselt suure osa vanemate heaoluõiguseid ja –vabadusi ning teatud ulatuses ka kolmandate isikute majandushuve.”

Vastamine hagiavaldusele

11.07.2017 juura.ee

“Kui maksate iga kuu lapsele 290 eur, siis ei ole tõesti alust [kohtu]menetluseks /…/.”

Plaan: isata lastele kuu aega vähem vanemahüvitist

11.07.2017 postimees.ee

“Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile vanemahüvitise muudatused, millega isad saavad 30 päeva pikkuse täiendava vanemahüvitise. Isata lastelt ei võeta küll midagi ära, kuid see tähendab, et neile jääb kehtima senine 18 kuu pikkune hüvitise saamise õigus, kui kahe vanemaga perekonnal on võimalus kuu kauem toetatult vanemaga kodus olla.”

Lasterikka pere toetust saavad vanemad, kelle juures laps kasvab

11.07.2017 ohtuleht.ee

“Kui aga lapsed elavad võrdselt mõlema vanema juures või teise vanema peres, siis seda [lasterikka pere toetuse saamise] õigust ei ole.”

Ümbrikupalk kui keelatud vili

11.07.2017 koda.ee

“Töötaja “motivatsiooniks” saada palka ümbrikus võib olla näiteks soov hiilida kõrvale lastele ettenähtud elatisraha maksmisest või saadavate sotsiaaltoetuste kaotamine.”

Tulevane elatissüsteem

15.07.2017 perekool.ee

“Sel nädalal juhtisid kohtunikud justiitsministeeriumi tähelepanu tõigale, et eesti miinimumelatis on liiga kõrge ja uutest santsioonidest pole eriti kasu. Teemat käsitleti ka reedel Vikerraadios, kus Urmas Reinsalu tunnistas, et aasta tagasi kehtestatud sanktsioonid ei toimi ja elatissüsteem vajab uuendamist.”

Üliõpilased jagavad augustikuus soovijatele tasuta õigusabi

24.07.2017 tv3.ee

“Eesti inimeste suurimad mured on seotud laste elatisraha ning pärimisküsimustega. Tulevased juristid on aga taas Tallinna teenindussaalis kuni 25. augustini kõikidele abivajajatele tasuta nõu jagamas.”

Lahutus on kallis asi: loe, mis kulutused ootavad Korobeinikut kohtusse minnes ees!

25.07.2017 elu24.postimees.ee

“Elatisraha suuruse määramisel arvestatakse tavapäraseid kulutusi, mis lapse kasvatamisel tekivad ning võetakse arvesse, et raha kataks täielikult lapse vajadused. Igal juhul, ei tohi olla aga elatis ühe lapse kohta väiksem kui pool kuupalga alammäärast (ehk mitte vähem kui 235 eurot).”

Elatisabi taotlemine

25.07.2017 eesti.ee

Sotsiaalkindlustusameti selgitused elatisabi taotlemise kohta.

Nii üritavad soomlased petta Kelat – keskmine pettus 4200 eurot

28.07.2017 soome24.fi

“Näiteks üks naine elas välismaal, aga oli registreeritud Soome aadressile. Samal ajal taotles ta Soomes eluasemetoetust, töötutoetust, lapsetoetust ja elatisabi. Välismaal elavale inimesele polnud neid toetusi ette nähtud. Pooleteise aastaga õnnestus nii välja petta ligi 64 000 eurot. Kohus mõistis naisele nelja kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse.”

Seaduslikud viisid oma laps nälga jätta: kui elatisvõlgnik välismaale pageb, ei maksa ka riik

30.07.2017 nelli.ee

“Täitemenetlust ei saa algatada maksmisest hoiduva vanema kohta välisriigis, kui puuduvad seaduslikud elukoha- ja töökohaandmed inimese kohta. Täitemenetlust ei saa algatada Eestis, kui puudub vara. Kohtutäiturid lihtsalt ei võta menetlusse asju, millel puudub rahaline sisu, isegi vaatamata jõustunud kohtuotsusele.”

Alimentidest ja muust

31.07.2017 kadiliisblog.wordpress.com

“Laps ei ole ainult ühe vanema oma vaid ikkagi mõlema. Mõlemad peaksid panustama ühtemoodi enda lapsesse.”

Info laste- ja peretoetustest

31.07.2017 kliinikum.ee

Tartu Ülikooli Kliinikumi infoleht laste- ja peretoetuste kohta.

2017. aasta muudatused Sotsiaalministeeriumi haldusalas

31.07.2017 sm.ee

“Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse 100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmise kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt.”

Oops! We could not locate your form.