Loading...

23. nädala uudiste ülevaade

Home / Blogi / 23. nädala uudiste ülevaade

Ülevaade elatisega seotud uudistest ja meediakajastusest 04.06.2018 – 10.06.2018.

President nimetas ametisse viis uut kohtunikku

05.06.2018, kohus.ee
“Selle aasta augustis asuvad kohtunikuteenistusse Alan Biin, Elina Elkind, Kristiina Kask, Tristan Ploom ja Laura-Liis Sarapuu.”

Kooliskäimine teises vahetuses

05.06.2018, oiguskantsler.ee
“/…/ kui koolis ei jätku ühes vahetuses piisaval arvul õpilaskohti, võib kooli õppetegevust korraldada kahes vahetuses. Samamoodi kuulub poliitiliste valikute hulka moodulklasside soetamine, mida pole vanematel õigus otseselt nõuda.”

Mida teha, kui pärast lahutust naine ei saa linnalt toetust enne kui nõuab kohtu kaudu minult elatist?

06.06.2018, vastused.ee
“Elatise väljamõistmiseks on alust olukorras, kus vanemad ei saa lapse ülalpidamiskohustuse täitmise osas kokkuleppele.”

Kas laste elatisraha on kindlaks määratud summa või sõltub see mehe sissetulekust?

06.06.2018, vastused.ee
“Lapse elatisraha suurus oleneb lapse vajaduste suurusest, kui ei tohiks reeglina olla väiksem kui pool kehtivat alampalka. Üldjuhul tuleb vanematel täita lapse ülalpidamiskohustust võrdsetes osades ehk poole lapse igakuistest ülalpidamiskuludest tasub lapsest lahus elav vanem elatisena ja teise poole panustab last kasvatav vanem vahetult.”

Kas ema tohib piirata lapsel isaga aega veeta ja et laps ka isa juures ööbida tohiks?

06.06.2018, vastused.ee
“Perekonnaseadus sätestab, et mõlemal vanemal on nii õigus kui ka kohustus lapsega isiklikult suhelda – isiklik suhtlemine tähendab seda, et mõlemal vanemal peab olema võimalik lapsega aega veeta kahekesi, teise vanema juuresolekuta. Reeglina hõlmab lahus elava vanemaga ajaveetmine ka selle vanema juures ööbimist ja kui lahus elava vanemaga suhtlemine kuidagi last ei kahjusta, ei näe ma mingisugust põhjendust, miks ei võiks laps aeg-ajalt lahus elava vanema juures ööbida.”

Kas minu tulevane abikaasa saaks lapsed lapsendada, kuna isa ei hooli nendest?

07.06.2018, vastused.ee
“Kui Teie tulevane abikaasa Teie lapsed lapsendab, omandab ta laste suhtes kõik vanemlikud õigused ja kohustused, sealhulgas kohustuse laste ülalpidamiseks. Laste bioloogiline isa kaotab lapsendamisega laste suhtes kõik õigused ja kohustused, sealhulgas laste ülalpidamiskohustuse.”

Kas mul on lootust saada lapse ainuhooldusõigust, arvestades isa rasket vaimset puuet ja eluliste asjadega mittetoimetulemist?

07.06.2018, vastused.ee
“Kui Teie olete lapse igapäevane kasvataja ja isa ei ole võimeline iseseisvalt lapse eest hoolitsema, on ilmselt põhjendatud lapse ühise hooldusõiguse osaline või täielik lõpetamine. Selleks tuleb lapse elukohajärgsele maakohtule esitada vastav avaldus ja tasuda avalduselt riigilõivu 10 eurot.”

Peretoetus ja alimendid maksuvaba tulu arvestuse osana

08.06.2018, rmp.ee
Kõik töötasuga seonduv, sealhulgas tulumaksuvaba, tulumaks ja muud maksud arvestatakse alati brutosummast.

Klassikaline peretoetus on toetus, mida ei maksustata tulumaksuga ja seega ei loeta seda teie tulu osaks, mis mõjutab aasta tulumaksuvaba summa suurust (TuMS § 19 lg 3 punkt 3).

Alimendid on alimentide maksja tulu osa ehk tema tasu maksustatakse tulumaksuga ja siis juba kätte saadud rahast maksab ta alimente ning alimentide saaja jaoks ei ole see enam tulumaksuga maksustatav tulu (TuMS § 19 lg 3 punkt 11).