Loading...

24. nädala uudiste ülevaade

Home / Blogi / 24. nädala uudiste ülevaade

Ülevaade elatisega seotud uudistest ja meediakajastusest 11.06.2018 – 17.06.2018.

Kohtute aastaraamat 2017

11.06.2018, riigikohus.ee
“2017. aastal […] lahendati maakohtutes kõige rohkem võlaõiguse asju (32,2% lahendatud asjadest) ja perekonnaõiguse asju (23,6% lahendatud asjadest) ning TsÜS asju (14,4% lahendatud asjadest).”

Kuidas teha omavaheline kokkulepe, kui ei soovi kohtu kaudu kokkulepet muutma minna?

11.06.2018, Vastused.ee
“Vanemad võivad sõlmida omavahel lihtkirjaliku kokkuleppe elatise maksmise osas, kuid see siiski ei tühista kehtivat kohtulahendit. Kui mõlemad vanemad järgivad omavahelist kokkulepet, ei tekita eelnimetatud asjaolu komplikatsioone. Küll aga on kohtulahend jätkuvalt kehtiv täitedokument, mille alusel on võimalik alustada täitemenetlust.”

Veelgi paindlikum vanemapuhkus läbis täna Riigikogus esimese lugemise

13.06.2018, sm.ee
“Riigikogus läbisid täna esimese lugemise vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi teise etapi muudatused, millega lapsevanemad saavad võimaluse vanemahüvitist senisest oluliselt paindlikumalt kasutada ja mõlema vanema vahel jagada. Erinevate vanemapuhkuste tasustamise põhimõtted ühtlustatakse ja edaspidi maksab kõiki vanemapuhkustega seotud hüvitisi Sotsiaalkindlustusamet.”

Kas naine saab nõuda elatist kuigi elab juba aastaid uue mehega?

15.06.2018, Vastused.ee
“Praegusel hetkel ei ole laste emal võimalik kohtu kaudu pojale elatist nõuda, sest Te ei ole kantud isana lapse sünnitunnistusele. Kui Teie isadus tuvastatakse ja Teid kantakse lapse sünnitunnistusele (kas kohtuotsuse alusel või vabatahtliku isaduse omaksvõtu teel), on Teil lapse suhtes ülalpidamiskohustus ja kui Te seda vabatahtlikult ei täida, võib ema seda nõuda kohtu kaudu. “

Kas lastele makstav elatisraha kuulub ka kulude alla?

15.06.2018, Vastused.ee
“Kui lapsed veedavad mõlema vanemaga võrdse osa ajast, tuleks üle vaadata kulutused, mida kumbki vanem lapse ülalpidamiseks teeb. Kui soovite elatise vähendamiseks kohtusse pöörduda, peaksite kohtule tõendama kui suuri kulutusi teete laste ülalpidamiseks ajal, kui nad viibivad Teiega ja seejärel saab kohus otsustada, kas ja millises ulatuses on elatise vähendamine põhjendatud.”

Kas on mingi võimalus ametlikult alandada elatist kuna lapsed on kolmandiku ajast minu juures?

15.06.2018, Vastused.ee
“Kui Teil tuleb teha laste ülalpidamiseks lisaks elatise maksmisele lisakulutusi, võib elatise vähendamine olla põhjendatud. Elatise vähendamise hagiga kohtu poole pöördudes tuleb Teil tõendada, milliseid kulutusi teete laste ülalpidamiseks ajal, kui nad viibivad Teie juures.”

Perehüvitisi saab taotlust esitamata

16.06.2018, Raamatupidaja.ee
“Sotsiaalkindlustusamet määrab alates aprilli algusest lapsevanematele, kellele eelmise lapse eest on perehüvitisi makstud, uue lapse sünni korral toetused ilma taotlust esitamata.”

Kas vanemlikest õigustest loobumiseks peaks vanem ise kohtusse pöörduma?

18.06.2018, Vastused.ee
“Kuivõrd vanematel on perekonnaseadusest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus oma lapse eest hoolitseda, ei näe seadus ette võimalust vanemlikest õigustest loobumiseks. Last kasvataval vanemal on küll õigus nõuda lapse ühise hooldusõiguse täielikku lõpetamist, kuid isegi kui kohus sellise nõude rahuldab, jääb hooldusõiguseta lapsevanemale ikkagi kohustus oma last ülal pidada. “