Loading...

25. nädala uudiste ülevaade

Home / Blogi / 25. nädala uudiste ülevaade

Ülevaade elatisega seotud uudistest ja meediakajastusest 18.06.2018 – 24.06.2018.

Kas vanemlikest õigustest loobumiseks peaks vanem ise kohtusse pöörduma?

18.06.2018, Vastused.ee
“Kuivõrd vanematel on perekonnaseadusest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus oma lapse eest hoolitseda, ei näe seadus ette võimalust vanemlikest õigustest loobumiseks. Last kasvataval vanemal on küll õigus nõuda lapse ühise hooldusõiguse täielikku lõpetamist, kuid isegi kui kohus sellise nõude rahuldab, jääb hooldusõiguseta lapsevanemale ikkagi kohustus oma last ülal pidada.”

Elatise muutmine

18.06.2018, foorum.perekool.ee
“Soovitakse muuta elatist 250eur 84eurole. […] Lihtsalt teema arutlemiseks, ei ole üksi last kasvatav vanem.”

Uus elatise määramise kord

19.06.2018, just.ee
“Justiitsminister Urmas Reinsalu esitas kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks perekonnaseaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Elatise määramine soovitakse muuta paindlikumaks ning panna sõltuma maksja sissetulekust, laste arvust ja laste vajadustest. Abivahendina loodaks infotehnoloogiline lahendus ehk nn elatiskalkulaator, mis oleks avalikult veebis kättesaadav.”

Uus elatise määramise süsteem

19.06.2018, foorum.perekool.ee
“Kui inimene tõepoolest saab miinimumpalka, on 84 eurot ehk normaalne summa. Samas on selliseid mehi ju väga vähe, kes TÕEPOOLEST sellist palka saavad.”

Kirjastajast nelja lapse ema: Reinsalu plaan on üksikvanema suhtes selgelt pahatahtlik ja küüniline

20.06.2018, vabauudised.ee
“Vabaerakonna Pärnumaa piirkonna juhi, kirjastajast nelja lapse ema Heli Künnapase hinnangul on Urmas Reinsalu juhitava Justiitsministeeriumi plaan muuta elatisraha maksmise süsteemi eluvõõras, kitsarinnaline ja üksikvanema suhtes selgelt pahatahtlik.”

Kas vanematel on seadusest tulenev kohustus toetada 29-aastast üliõpilast, kes elab üliõpilaselamus?

20.06.2018, vastused.ee
“Kõrghariduse omandamise ajal on lapsel õigus vanemate ülalpidamisele kuni 21-aastaseks saamiseni. Kui laps on saanud 21-aastaseks ja tal on olemas võimekus endale sissetuleku teenimiseks, ei ole vanemad enam kohustatud last ülal pidama.”

Kas elatisraha hulka arvestatakse ka tasulise kooli õppemaks?

21.06.2018, vastused.ee
“Kui laps käib erakoolis ja vanematel on võimekus seda lapsele võimaldada, on põhjendatud arvestada kooli õppemaks lapse ülalpidamiskulude sisse. Kui lastel on üks kindel elukoht ja lapsi kasvatav vanem katab kõik lastega seotud kulutused, tuleks elatisraha suuruse leidmiseks kokku arvutada iga lapse igakuised ülalpidamiskulud ja jagada need pooleks – poole maksab lapsest lahus elav vanem elatisena ja teise poole panustab last kasvatav vanem vahetult kulutusi tehes.”

Üksikema: elatisraha alumine piir on liiga väike, kas tahetakse, et paljud lapsed jääksid sündimata?

21.06.2018, pealinn.ee
“Eesti Emade Liidu juht Ebba Rääts oli väga ehmatanud, kui sai teada, et kavandamisel on seadusmuudatus, mille kohaselt tahetakse perekonnaseadust muuta nii, et minimaalseks lapsetoetuse summaks jääb ainult 84 eurot kuus.”

Keskerakondlane: elatisrahareform on edukate, aga lastest ja pereväärtustest mittehoolivate meeste suunas kaldu

24.06.2018, epl.delfi.ee
“Jagan […] seisukohta, et Justiitsministeeriumi plaan muuta elatisraha maksmise süsteemi on eluvõõras, kitsarinnaline ja üksikema suhtes selgelt pahatahtlik.

SISEINFO: Riigikogu liige Anneli Ott kirjutas mehe allkirja võltsides iseenda ja lapsed sisse Võrus elava tuttava juurde

24.06.2018, lounaeestlane.ee
“Andres jäi nõusse tingimusel, et Anneli pärast lahutust elatise nõuet ei esita. Suur oli aga mehe üllatus, kui pärast lahutust tuli kohtutäituri kaudu elatise nõue, kahe lapse pealt 500 eurot kuus, ja seda veel terve aasta kohta takkajärgi. Andrese pangaarved ja osa varast on arestitud.”

Elatisvõlgnevuse puhul ülalpeetavatega ei arvestata

24.06.2018, riisitera.ee
“Kui sa pole elatise saaja, siis sa püüadki tulla vähesema rahaga toime aga maksjal seda võimalust ei ole, et saab vähesemaga toime tulla.”

Igasse peresse kolm last aga kust see raha võtta?

24.06.2018, merje.ee
“Seega minu arvates tundub see üsna mõistlik, et elatise puhul hakatakse arvestama sellega, et elatisemaksja saaks ise ka elada  ja miinimumpalgast ei võetaks ära enam pool, vaid 84 eurot.”