Loading...

26. nädala uudiste ülevaade

Home / Blogi / 26. nädala uudiste ülevaade

Ülevaade elatisega seotud uudistest ja meediakajastusest 25.06.2018 – 01.07.2018.

Kes ütleks, milline on õiglane elatis?

26.06.2018, ohtuleht.ee
“Kuid paremat aega selleks, et erinevaid reformikavandeid välja käia, õieti polegi. Valimised on varsti ukse ees ning erakondade panus elatisdebatti palavalt oodatud.”

Elatisraha peab tagama laste heaolu

26.06.2018, kesknadal.ee
“Tänavu märtsi seisuga on Eestis 9220 elatise võlgnikku.”

Täitesüsteemi ümberkorraldamiseks ei ole veel eelnõud koostatud ja huvirühmade kaasamine on kavandatud lähikuudel

27.06.2018, just.ee
“Justiitsministeerium esitas valitsusele omapoolsed ettepanekud minna üle duaalse täitesüsteemi mudelile, kus riiginõuete sundtäitmine oleks antud maksu- ja tolliameti pädevusse, sest neil on olemas kompetents erinevate nõuete haldamisel ja sissenõudmisel, sularaha kogumise võrgustik jm makselahendused, automaatsed protsessid jne. See tähendab, et kohtutäituritele saadetaks sundtäitmiseks kõik eranõuded, sh elatise jm sotsiaalseid nõudeid, ning nad korraldaksid vara müüki. “

Lastekaitse Liit on vastu elatisabi maksmise korra muudatustele

27.06.2018, tv3.ee
“Lastekaitse Liit on seisukohal, et kõiki lapse ülalpidamiskohustusega seotud probleeme tuleb vaadelda ja seadusloomes arvestada koosmõjus ja seda eesmärgiga kohtulikke elatisevaidlusi võimalikult ennetada, nende tekkimise korral aga juhinduda prioriteetselt lapse huvidest. Sealhulgas ja eeskätt tuleb lastega peredele tagada erinevate nõustamis-, lepitus- ja teraapiateenuste parem kättesaadavus ja vastavus pere vajadustele, samuti tõhustada senist elatise sissenõudmist. Ära tuleb hoida mistahes kavandatud meetmete võimalik otsene või kaudne negatiivne mõju lapsele.”

Uus elatise määramise kord

01.07.2018, riisitera.ee
Ka praeguse seaduse järgi saaks arvestada lapse vajadusi kui need on nt puude tõttu tavapärasemast suuremad. Ka praegu saaks arvestada vanema töövõimet ja sissetulekut. Ka praegu saaks arvestada külastukordi. Ka praegu saaks arvestatada toetusi elatise arvestamisel.”

Rongavanemad ei vaja leevenduspaketti

01.07.2018, ohtuleht.ee
“Uus eelnõu vähendab kindlasti laste toimetulekut, kuid on küsitav, kas ka kohtute koormust. Praegune elatisraha ei ole suur ning selle alandamine ei vähenda elatisraha võlgnike arvu.”


250 eurot kuus üle lapse kohta elatist on liiga palju

22.06.2018, siberirahaboss.wordpress.com
“Kõiki lahus elavaid vanemaid ei saa ühe stambiga sundida maksma vähemalt 250€ kuus ühe lapse kohta. Arvesse tuleb võtta lahus elava vanema tegelikku varalist seisundit.”

Üksikema: ma ei saanud lapsi mõttega, et ah, küll ma panen mehe pärast vastutama

24.06.2018, perejakodu.delfi.ee
“Praeguste seaduste valguses saab naine panna mehe julmalt vastutama: läheb DNA tõestamiseks kasvõi kohtusse. Olgugi et tegu oli üheöö- või salasuhtega ning mõlemad teadsid, et mehel pole plaaniski armukesega peret luua, sest mees on teisega abielus ja tal on juba lapsed. Riik tuleb appi ja nii mõnigi pere võib saada ootamatult mõne liikme võrra suuremaks, keda tuleb hakata toetama.”