Loading...

27. nädala uudiste ülevaade

Home / Blogi / 27. nädala uudiste ülevaade

Ülevaade elatisega seotud uudistest ja meediakajastusest 02.07.2018 – 08.07.2018.

Justiitsministeerium hakkab elatisvõlgnikke jõulisemalt survestama

02.07.2018, just.ee
“Kui vabatahtlikkult elatist maksma ei asuta, siis on võimalalik täitemenetlusest kõrvale hoidva võlgniku suhtes kohtutäituril kohtult taotleda reisidokumentide kehtetuks tunnistamist ja keelata nende väljastamine. Teiseks muudatuseks on võlgniku sõiduki kohtutäiturile üleandmine politsei abil. Ühtlasi peavad kolmandad isikud, kellel on kohustus isikut tuvastada (nt kasiinod ja krediidiasutused) keelduma elatise võlgnikule üle 5000 euro suurusest rahalise kohustuse täitmisest sularahas. Kui inimest tuvastades selgub, et tegemist on elatisvõlgnikuga, peab kolmas isik sularahatehingute puhul kohtutäiturit teavitama.”

Reporter: Alimentidest kõrvalehiilijaid hakatakse pitsitama

02.07.2018, reporter.postimees.ee
“Justiitsministeerium saatis valitsusse eelnõu, et senisest veelgi jõulisemalt survestada laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjaid.  Eelnõu peamiseks eesmärgiks on avaldada tõhusate ja heidutavate meetmete loomisega ennetavat mõju, et elatist maksma kohustatud lapsevanem täidaks elatise maksmise kohustuse vabatahtlikult.”

Heljo Pikhof: teeme elluastuja tee tasasemaks!

02.07.2018, sotsid.ee
“Laste heaolu on lisaks suurendanud võimalus käia riigi toetatud huviringis, tasuta koolilõuna ka keskkooliastmele, igakuine kuni 100-eurone elatisraha lapsele, kelle vanem oma kohustustest kõrvale hoiab, lapse elatisnõude aegumisaja pikendamine kolmelt aastalt kümnele – neid meetmeid, mida oleme rakendanud laste heaks, on teisigi.”

Kas ma suudan 4,5 lapse kasvatamisele kulutada 2000 eurot kuus?

03.07.2018, minuiluselumaal.blogspot.com
“Nii et enne kui hakkame rääkima sellest, mida kohustustest ja vastutusest loobuda soovivad lapsevanemad suudavad maksta, peaksime arutlema, millised on lastekasvatuses vajalikud kulutused ja määrad ning millega peaks juba last saades arvestama. Lapsele tehtavad kulud ei saa üllatusena tulla alles siis, kui lahutatakse.”

Perekonnaseaduse elatise sätete muutmine

03.07.2018, oiguskantsler.ee
“Elatise küsimuste reguleerimisel on üks tuumküsimus tõendamiskoormus – milline peaks olema see summa või elatise määr, mille ulatuses lapse nimel elatist nõudev vanem ei pea lapse kulusid/vajadusi tõendama. Elatise fikseeritud miinimummäära puudus on küll liigne jäikus, kuid teisest küljest lihtsustab see lapse nimel elatise nõudmist, kuna elatist nõudev vanem ei pea kuni selle määrani lapse kulusid tõendama. “