Elatise võlglased Eestis

Elatise võlglased Eestis
Alimendid.ee
30.01.2016  /  2 minuti lugemine

Alimentide võlglaste ehk lapse elatise nõude võlgnike nimekiri on Eestis avaldatud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja koduleheküljel. Sellesse nimekirja lisatakse isikud, kelle vastu on esitatud elatise nõue, mille sissenõudmine on kestnud üle 60 päeva.

Lapse elatise võlgniku nimekirja lisamiseks tuleb pöörduda avaldusega täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole, mille järel avaldatakse nimekirjas võlgniku nimi, isikukood ning võlasumma suurus. Samuti lisatakse nõudega tegeleva kohtutäituri andmed ning nimekirja lisamise kuupäev.

Kui analüüsida kohtutäiturite poolt avaldatud teavet, siis hetkel on elatise võlglaste nimekirja kantud Eestis kokku 647 inimest. Nendest 97% on mehed ja 3% naised. Keskmise vanus on 42 aastat ning keskmine võlgnevuse summa 9 000 eurot.

Kõige enam on elatise võlgnevustega tegelenud kohtutäitur Elin Vilippus, kes on nimekirja lisanud 147 võlgnevust ehk 23% kõikidest elatise võlgnevustest. Kõikide teiste kohtutäiturite osakaal on märkimisväärselt väiksem, moodustades sõltuvalt kohtutäiturist kokku 5%-0,1% kõikidest elatise võlgnevustest.

Alimendid.ee poolt koostatud analüüsist nähtub, millised kohtutäiturid on tegelenud elatise asjadega kõige enam ehk milline kohtutäitur on nimekirja kõige enam võlgnikke lisanud.

Kohtutäitur Menetluste arv Osakaal elatise võlgnevustest
Elin Vilippus 147 22.9%
Aive Kolsar 34 5.3%
Kristiina Feinman 28 4.4%
Oksana Kutšmei 25 3.9%
Virge Välb 24 3.7%
Rita Lohu 21 3.3%
Raigo Pärs 20 3.1%
Rocki Albert 19 3.0%
Kaire Põlts 18 2.8%
Õnne Pajur 18 2.8%
Anne Böckler 16 2.5%
Mati Kadak 16 2.5%
Rannar Liitmaa 15 2.3%
Tarvi Söömer 15 2.3%
Toomas Saarma 15 2.3%
Janek Pool 14 2.2%
Urmas Tärno 14 2.2%
Ivi Kalmet 13 2.0%
Reet Rosenthal 13 2.0%
Andrei Krek 12 1.9%
Mati Roodes 12 1.9%
Risto Sepp 11 1.7%
Katrin Vellet 10 1.6%
Marek Laanemets 10 1.6%
Natalja Malahhova 9 1.4%
Arvi Pink 8 1.2%
Jane Rumjantseva 7 1.1%
Kairi Kumm 7 1.1%
Jaanika Pajuste 6 0.9%
Kairi Laiõun 6 0.9%
Kersti Vilbo 6 0.9%
Kristel Maalman 6 0.9%
Priit Petter 6 0.9%
Igor Prigoda 5 0.8%
Kersti Kaljula 5 0.8%
Hille Kudu 4 0.6%
Sirje Tael 4 0.6%
Heimo Vilpuu 3 0.5%
Oleg Sirotin 3 0.5%
Kaja Lilloja 2 0.3%
Krista Järvet 2 0.3%
Risto Kütt