Kui suurt elatist saab nõuda maksekäsu kiirmenetluses?

Kui suurt elatist saab nõuda maksekäsu kiirmenetluses?
Alimendid.ee
30.01.2016  /  2 minuti lugemine

Alates aasta algusest on meile esitatud mitmeid pöördumisi seoses elatise miinimumi sissenõudmisega. Kliendid on soovinud teada, kas maksekäsu kiirmenetluses saab nõuda 215 euro suurust elatist. Küsimuse ajendiks on asjaolu, et e-toimiku kaudu nõuet vormistades teatab süsteen, et "summa ei tohi olla rohkem kui 200 eurot".

Pöördumistele vastamisel selgitasime, et veateate kuvamise põhjuseks on asjaolu, et seaduse kohaselt ei saa maksekäsu kiirmenetlust nõuda elatist üle 200 euro kuus. Kuna sel aastal tõusis elatise miinimum 215 euroni, on tekkinud olukord, kus kiirmenetluses ei saagi enam miinimummääras elatist nõuda. Kui soovida nõuda elatist miinimummääras, saab seda teha ainult hagimenetluses.

Kuna selline olukord ei saa olla mõistlik, pöördusime selgituste saamiseks Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja kohtu poole. Vastusena selgitati, et “hetkel on valmimas seadusemuudatus, millega maksekäsu kiirmenetluses nõutava elatise maksimummäär seotakse lahti konkreetsest rahasummast ning seadusesse lisatakse viide elatise miinimummäärale. Muudatus lisatakse kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõule ja eelnõu esitatakse veebruari lõpus Vabariigi Valitsusele. Vabariigi Valitsusest liigub muudatus edasi Riigikogu menetlusse.”

Lahtiseletatult tähendab see seda, et hetkel ongi olukord, kus maksekäsu kiirmenetlses saab nõuda elatist kuni 200 eurot ja suuremaid summasid sh elatise miinimumi saab nõuda ainult hagimenetluses.

Millal muudatused jõustuvad, ei ole hetkel teada.