Riigikogu lükkas tagasi elatisabi seaduse

Riigikogu lükkas tagasi elatisabi seaduse
Alimendid.ee
30.01.2016  /  2 minuti lugemine

Elatisabi on riigi poolt makstav rahaline toetus last kasvatavale üksikvanemale. Elatisabi saamiseks peab üksikvanem esmalt pöörduma kohtusse ning nõudma elatise väljamõistmist. Seejärel maksab riik elatist vanema eest, kes elatist ei maksa, nõudes selle raha temalt hiljem tagasi.

Hetkel saavad elatisabi taotleda ainult lapse seaduslikud vanemad. Elatisabi saamise õigus puudub lastel, kes on määratud eestkoste alla ehk keda kasvatavad näiteks vanavanemad.

21.10.2015 esitas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Riigikogule eelnõu, mille eesmärgiks oli laiendada elatisabi saamise õigus ka eestkoste all olevatele lastele.

14.12.2015 toimunud õiguskomisjoni istungil selgitas Justiitsministeeriumi esindaja, et “erinevalt vanematest puudub eestkostjal ülalpidamiskohustus eestkostetava suhtes, mistõttu ei oleks eestkostjale elatisabi maksmine asjakohane. Riiklike peretoetuste seadus näeb selle asemel ette eestkostel oleva lapse toetuse, mida makstakse igakuiselt vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsetoetusele õigust omavale lapsele, kelle üle on seatud eestkoste. Selle toetuse kaudu on tagatud eestkostel olevale lapsele minimaalne ülalpidamise perioodiks, mil eestkostja lapse kasuks tema bioloogiliselt vanemalt elatist taotleb.”

Arutelule järgnenud hääletusel eelnõu toetust ei leidnud ning 19.01.2016 lükati eelnõu Riigikogu täiskogu poolt tagasi. Seega jäi elatisabi seadus kehtima oma endises sõnastuses.