Detsembri uudiste ülevaade

Detsembri uudiste ülevaade

Detsembri uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.12.2016  /  2 minuti lugemine

Mida teha kui elatis on välja nõudnud kohtu kaudu aga isa maksab ainult poole?

01.12.2016 / LINK.ee

"Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul ei peaks elatisvõlglased riigi palgale pääsema ning abi oleks sellest, kui tööandja suhtuks elatisvõlga samamoodi nagu riik ega aitaks võlglase petuskeemidele kaasa."

Spetsialist selgitab: kuidas jagada lapse elamispinna kulud, kui vanemad elavad eraldi?

09.12.2016 / perejalaps.delfi.ee

"Elatise nõudmisel miinimumulatuses ei ole vaja lapse kulusid eraldi põhjendada ega tõendada. Kui aga vanem soovib lapsele elatise miinimummäärast suuremat elatist, peab vanem suutma lapsega seotud kulude suurust tõendada."

Rongavanemate elatisvõlg arvatust kordades suurem

12.12.2016 / aripaev.ee

"Kui seni arvati, et Eesti elatisvõlglaste koguvõlg oma laste ees on alla 15 miljoni euro, siis nüüd selgus, et see on 52 miljonit eurot."

Kavas: riik piirab elatisvõlglaste reisimist ja läheb autode kallale

12.12.2016 / majandus24.postimees.ee

"Justiitsministeeriumis on valminud ports uusi sanktsioone elatisvõlglastelt lastele mõeldud raha kättesaamiseks, ministri sõnul on need juba õige pea valmis seaduseelnõuks saama."

Riigikogu võttis vastu järgmise aasta riigieelarve

19.12.2016 / delfi.ee

"Lastega perede heaolu suurendamiseks ja sündide soodustamiseks rakendub 1. juulil lasterikka pere toetus: 1. juulist kasvab kolme ja enama lapsega perede toetus 300 eurole ning seitsme ja enama lapsega perede toetus 400 eurole kuus. Samuti käivitub elatisabifond, mis tagab üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuise elatisraha ja milleks on alates 2017. aastast riigieelarvest igaks aastaks ette nähtud 7,2 miljonit eurot."

Miinimumelatise muutmine

21.12.2016 / osale.ee

"Optimaalne ja elu edasikestvusesse uskutõstvam oleks kehtestada minimaalseks elatiseks mitte pool bruto miinimumpalka, vaid viiendik neto mediaanpalka."

Minister: tööandjad peaksid elatisvõlglastesse kriitilisemalt suhtuma

27.12.2016 / majandus24.postimees.ee

"Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul ei peaks elatisvõlglased riigi palgale pääsema ning abi oleks sellest, kui tööandja suhtuks elatisvõlga samamoodi nagu riik ega aitaks võlglase petuskeemidele kaasa."

Olulisemad muudatused õiguskorras 2017

29.12.2016 / valitsus.ee

"Ühe vanemaga pered hakkavad saama tuge elatisabifondist. Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse 100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmise kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt."