Mai uudiste ülevaade

Mai uudiste ülevaade

Mai uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.05.2016  /  2 minuti lugemine

Heljo Pikhof: Riik on parem võlgade sissenõudja kui üksikvanem

03.05.2016 / ohtuleht.ee

"Tulevast aastast hakkab riik maksma ühe vanemaga kasvavale lapsele avanssi 100 euro ulatuses kuus, kui teine vanem hoidub oma kohustustest kõrvale, nõnda et tema käest pole nelja kuu jooksul õnnestunud lapseraha kätte saada. Elatisabi makstakse lapsele-noorukile kuni 18-aastaseks saamiseni, õppimise korral aga kuni 21. eluaastani."

Perehüvitise seadus astus inimestele sammu lähemale

04.05.2016 / pealinn.ee

"Oleme selle seadusega reguleerinud ka uue infosüsteemi rakendamise poolt ja meie eesmärk on see, et noored emad ja isad saavad peale lapse sündi teavitusi, milliseid toetusi on neil õigus saada," sõnas Tsahkna.

Perehüvitise seaduse eelnõu läbis esimese lugemise

04.05.2016 / ohtuleht.ee

"Täitemenetluses on elatisabinõudeid ehk võlglaste vastu suunatud nõudeid nüüdseks üle 8000. See summa, mis ollakse oma lastele võlgu – elatistoetused, elatisabi – on praeguseks juba üle 15 miljoni euro /…/" ütles Tsahkna.

Et üksikvanem võiks kergemalt hingata

05.05.2016 / postimees.ee

"Täitemenetlusaegse ela­tisabi saamiseks ei pea üksikvanem enam kuhugi taotlusi ega andmeid esitama. Elatisabi arvutamine toimub automaatselt ning kogu suhtlemine käib kohtutäituri kaudu, kellel on ülevaade võlgnikult laekunud rahast, talle kohaldatud sunnimeetoditest ja muust sellisest. Kohtutäiturite ja sotsiaalkaitseameti infosüsteemide vahel pannakse toimima automaatne andmevahetus."

Jevgeni Ossinovski: laste võrdsed võimalused on tuleviku võti

07.05.2016 / online.le.ee

"Juba 2017. aastast luuakse üksikvanemate toetamiseks elatisabifond, mille kaudu toetatakse 100 euroga kuus igat last, kelle ees jätab vanem elatise maksmise kohustuse täitmata. Lisaks kehtestasime ka täiendavad meetmed elatisabivõlglaste survestamiseks."

Lastest, vanematest ja elatisabist

09.05.2016 / pr.pohjarannik.ee

"Minult on küsitud, kas elatisabi saamise tingimuseks on vanemate abielu ja selle lahutus. Vastus on “ei”! Lapse ülalpidamiskohustus tuleneb ainult ja ainult vanemaks olemisest ning ei sõltu vanemate omavahelistest suhetest. Elatisabi saaja on laps, keda tema täisealiseks saamiseni esindab vanem."

Bürokraatia tõukab elatisraha nõudest loobuma

11.05.2016 / postimees.ee

Pärnuski tasuta õigusabi andva sihtasutuse Õigusteenuste Büroo juristi Evelyn Bachi sõnutsi ongi hooldusõiguse ja suhtlemiskorra vaidlused keerulised, sest need on ühelt poolt juriidilised, teisalt emotsionaalsed. Bachi väitel osutub õigusnõu vahel vajalikuks ka miinimumelatise nõude korral, kuna seadus näeb ette võimaluse teatud juhtudel mõista välja elatis alla miinimumi. “Kindlasti ei tohiks vanem jääda ootama, vaid tuleks otsida õigusabi, et lapse huvid ja õigused saaks kaitstud,” soovitas ta.

Sven Sester: Eesti elu areneb koos majanduskasvuga

22.05.2016, / online.le.ee

"Valitsuse prioriteet on pered. Emadele kindlustunde andmiseks rakendame alates järgmisest aastast elatisraha fondi, mis maksab perele välja võlgu jäädud elatisraha ja nõuab selle ise võlgnikult sisse. Peretoetuste eelarve suureneb 2020. aastaks 266 miljoni euroni. Koalitsioonilepinguga otsustati tõsta lapsetoetuse määra 45 eurolt 60 eurole. Tänavu aasta algusest on lapsetoetuse suurus 50 eurot, alates 2018. aasta algusest 55 eurot ning 2019. aastast 60 eurot."