Juuni uudiste ülevaade

Alimendid.ee
Alimendid.ee
30.06.2017  /  2 minuti lugemine

Just selle summa saab keskmine Eesti lastega pere ühe liikme kohta kuus kulutada

04.06.2017 / perejalaps.delfi.ee

"Statistikaameti andmetel kulutas 2015. aastal lastega leibkond leibkonnaliikme kohta 371 eurot kuus."

Kuidas nõuda elatisraha, kui ema lastega on Soomes ja isa Eestis?

06.06.2017 / vastused.ee

"[Elatishagi võib menetleda] nii Soome kohus (lapse elukohajärgne kohus) kui ka Eesti kohus (kostja elukohajärgne kohus)."

ELATISVÕLGNIKE ELU LÄHEB KIBEDAMAKS: jätad lastele maksmata, võetakse auto käest ja reisima ei pääse!

06.06.2017 / ohtuleht.ee

"[Justiitsministeerium] saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille järgi plaanitakse kehtetuks tunnistada näiteks [elatis]võlgniku reisidokumendid. Lisaks luuakse liiklusregistrisse uus keelumärke liik, mille järgi politsei hakkab jooksvalt kontrollima, kas kinni peetud või mööda sõitev sõiduk on kohtutäituri poolt keelumärgistatud. Kui politsei tuvastab sellise sõiduki, siis on korravalvureil õigus sõiduk valdajalt ära võtta ja täiturile üle anda."

Alimentide suurus

07.06.2017 / rmp.ee

Küsimus: Hetkel käsil lahkuminek abikaasast kellega on 3 last. Minu igakuine sissetulek on umbes 1 000 eurot neto. Kui suured tuleksid umbes alimendid?
Vastus: Miinimumelatis on 1/2 miinimumpalka kuus ühe lapse kohta, s.t 3 last kokku 705 eurot.

Kuidas lubab seadus ühelt lapselt teise kasuks raha ära võtta?

08.06.2017 / foorum.perekool.ee

"Seadus ütleb, et vanemad hoolitsevad oma laste eest võrdselt ja seega on ühe vanema makstav elatis vaid pool sellest rahast, mida lapse kasvatamiseks on vaja."

Elatis ja elatisabi lapsele

12.06.2017 / eesti.ee

Justiitsministeeriumi ülevaade lapse ülalpidamist puudutavast regulatsioonist Eestis.

Elatis, isa Eestis, laps Soome

15.06.2017 / juura.ee

Küsimus: Kas ma saan Eesti kohtult nõuda elatise väljamõistmist, kui laps elab Soomes ja isa Eestis?
Vastus: Jah.

Lapse ja peretoetused vanemapõhiseks?

16.06.2017 / foorum.perekool.ee

"Kui eksidega kokku leppida, siis saab ju praegugi määrata lastetoetuste saajaks selle, mis pidi oleks kasulikum. Aga probleem ongi ju selles, et kokkulepetele ei jõuta ja usaldust pole. Kui suur on protsent mehi, kes maksavad elatist ilma kohtuotsuseta? See määrabki selle miks seda ühte last ei anta isale, kellel on näiteks 2 last lisaks tema hingekirja lapsetoetuste saajaks. Suuremjagu ei mõtle nii, et kui kokku liidaks ja saaks näiteks tulumaksutagastuse, siis selle eest midagi lapsele lisaks osta, vaid soovivad lihtsalt endale raha saada."

Kas isa peab maksma elatisraha edasi peale vanemlike õiguste äravõtmist?

19.06.2017 / vastused.ee

"Vanemlike õiguste äravõtmine ei lõpeta vanema ülalpidamiskohustust oma lapse suhtes. Lapse isal tuleb lapsele elatisraha edasi maksta, samuti tasuda elatisvõlgnevus."

Vanemlikud õigused – elatis

21.06.2017 / juura.ee

"Elatise võlg kasvab edasi ja lapse emal on elatist õigus nõuda ka lapse isa vanematelt, kuna poeg seda ise ei suuda tasuda. Vanemlike õigusi enam ära ei võeta, tõenäoliselt võeti ära otsustusõigus lapse üle, et ema saaks üksinda teha otsuseid kus lapsega elab või millises koolis/lasteaias laps käib."

Elatisabi arvutamine

23.06.2017 / juura.ee

"Elatisraha tuleb maksta ette, ehk et juuli raha tuleb maksta hiljemalt 30. juunil."

Õigusteadmatus kasvatab võlad mitmekordseks

25.06.2017 / pealinn.ee

"Paljudele teeb muret veel elatis, näiteks alimendid ning lapse hoolduse ja vara jagamise küsimused."

Tööandjad: elatisvõlgnike seadus on liiga karm

26.06.2017 / aripaev.ee

"Leiame, et töötaja peaks ise oma kohustuste eest vastutama. Kui kohtutäituril tekib kahtlus, et töötaja tegelik sissetulek on suurem kui ametlik sissetulek, tuleks nõue esitada töötaja, mitte tööandja vastu" seisab [Eesti Kaubandus- Tööstuskoja poolt Justiitsministeeriumile edastatud kirjas.