Oktoobri uudiste ülevaade

Alimendid.ee
Alimendid.ee
30.10.2017  /  2 minuti lugemine

Asenduskodu ja lapsevanema versus riigi ülalpidamiskohustusest

02.10.2017 / uueduudised.ee

"Omavalitsus peaks nõudma asenduskodudes viibivate laste eest elatised välja ning seda raha ei tohiks kasutada asenduskodu ühisteks kuludeks, vaid konkreetselt antud lapse lisahüvedeks või panna raha hoopis tuleviku tarvis kogunema. Asenduskodust välja astuva „laps-täiskasvanu“ jaoks oleks selline hoius oluline abi."

Oma inimeste heaks

02.10.2017 / kokk.info

"Lapsi, kes elavad ainult ühe vanemaga, on Eestis 56 000. Neist iga neljas perekond on selline, kus üks vanematest ei maksa lapsele elatisraha."

Riigikohus: mootorsõiduki juhtimisõiguse kehtivuse peatemisest

04.10.2017 / riigikohus.ee

"Isegi juhul, kui võlgnik oli töövõimetu ka elatise väljamõistmise kohtumenetluse ajal, tuleb õiguste piiramise menetluses võlgniku töövõimetuse korral asjaolude kohaselt kontrollida tema võimet elatist tasuda. Üldsõnaline tõdemus võlgniku kohustusest leida tasuvam töö, mis ei põhine asjas tuvastatud faktiliste asjaolude hindamisel, ei ole asjakohane. Kaaluda tuleb ka seda, kas taotletav meede on kohane, sundimaks võlgnikku igakuist elatist korrapäraselt tasuma ja aidates seega väljamõistetud elatise maksmisele kaasa."

Invaliidist elatisvõlgnik sai riigikohtus võidu

06.10.2017 / pr.pohjarannik.ee

"Mees, kelle juhiloa kehtivus peatati, kuna ta on elatisrahana võlgu tuhandeid eurosid, läks Riigikohtusse, kes tühistas juhiloa kehtivuse peatanud varasemad kohtumäärused."

Elatisraha täisealisele

08.10.2017 / juura.ee

"Elatise maksja on kohustatud elatist maksma kuni lapse täisealiseks saamiseni ning peale täisealiseks saamist kuni põhi- või keskhariduse omandamiseni põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni."

Elatisabi, millal laekub

15.10.2017 / foorum.perekool.ee

"Minul oli 4 kuud ooteaeg, mil kohtutäitur püüdis saada lapse isalt rahasid kätte. Ja kui 4 kuu jooksul ei saanud siis 5 kuul 8 kuupäev tuli koos lasterahadega riigipoolt elatisabi 100 eurot."

Alimendid – lastetoetus

15.10.2017 / juura.ee

"Lapse elatis on pool miinimumpalka ühelelapsele, kahe lapse korral jah tõesti terve miinimumpalk. Lisaks! Kui teine vanem ei ole tasunud elatist ega ka muud moodi panustanud, siis saab ka nõuda elatist veel aasta tagasiulatuvalt. Lastetoetust maksab riik ja see on 50 eurot ühele lapsele."

Elatisraha

16.10.2017 / juristaitab.ee

"Hooldusõiguse üleandmine ei vabasta vanemat kohustustest, mis tal on oma lapse ees, sealhulgas ka elatise maksmise kohustusest. Teisisõnu, vaatamata ühise hooldusõiguse lõpetamisele on isa kohustatud maksma elatist lapsele tema täisealiseks saamiseni."

Isa kaebas elatisest pääsemiseks pisikesed lapsed kohtusse

18.10.2017 / naistekas.delfi.ee

Naisteleht kirjutab lahkuläinud perest, kus isa on kaevanud kohtusse oma alaealised lapsed, et neile elatise maksmisest pääseda.

Üüritulu ja elatis

19.10.2017 / juura.ee

"Lapse vara olemasolu ning sellelt saadav võimalik tulu ei tähenda kohe kindlasti seda, et lapse vanemal puuduks seetõttu kohustus elatist maksta. Pole sellist “seaduse punkti” ja pole ka kunagi olnud. Su tuttav peab maksma temast eraldi elava lapse (või laste) kasvatamiseks elatist, nii lihtne asi ongi."

Hooldusõigus ja elatis

23.10.2017 / juristaitab.ee

"Hooldusõiguse puudumine ei vabasta vanemat tema kohustustest, sealhulgas ülalpidamiskohustusest. Elatise suurus määratakse kindlaks lähtudes lapse vajadustest ning võttes seadusest tulenevatel asjaoludel arvesse ka vanema võimalusi. Elatishagi esitamine kohtule on riigilõivuvaba."

Katrin Orav: elatise tasumise süsteem tuleb muuta mõistlikumaks

23.10.2017 / arvamus.postimees.ee

"Elatise miinimummäär peab võtma arvesse rohkemat kui ainult peaaegu suvalist riiklikku standardit – iga üksikut juhtumit tuleb vaadata eraldi ja seada elatiseks õiglane määr, mis kaitseb lapsi, aga ei lõhu perekonnasuhteid."

Elatis ainult lapsele

24.10.2017 / foorum.perekool.ee

"Elamispinnakulud loetakse elatise hulka, seda mis suurusjärgus, arvestab kohus ise täpselt välja võttes arvesse hetkeseisu üüriturul ja esitatud arveid."

Kui elasime seni koos, kas siis naine saab tõesti kogu eelmise aasta ulatuses elatisraha tagantjärgi nõuda?

25.10.2017 / vastused.ee

"Elatise väljamõistmiseks on alust siis, kui vanem ei ole oma ülalpidamiskohustust vabatahtlikult täitnud. Kui olete lapse ülalpidamises piisaval määras osalenud, ei ole alust elatise tagasiulatuvaks väljamõistmiseks."

Kui suur on elatise miinimum 2018. aastal?

25.10.2017 / alimendid.ee

"2018. aastal on elatise miinimum 250 eurot kuus."

Mis edasi?

25.10.2017 / foorum.perekool.ee

Kui mees laste ülalpidamises ei osale, siis elatise saab välja nõuda ka abielus olles.

Kas mul on õigus saada riigilt elatisabi 95 euro ulatuses, kui isa maksab 235 asemel 140 eurot?

26.10.2017 / vastused.ee

"Elatisabi makstakse siis, kui igakuiselt laekub väiksem summa kui 100 eurot. Kui igakuiselt laekub 140 eurot, siis elatisabi ei maksta."

Alimendid ja sellega seonduvad probleemid: "Vahel kantakse mulle midagi, aga siis on mitu kuud vaikus."

28.10.2017 / perejakodu.ohtuleht.ee

"Alimendid on ikkagi lapse jaoks. Selle raha eest saab katta lapsega seonduvaid kulutusi."

Liisa Oviiri vastus Katrin Oravale: elatise tasumise süsteem tuleb muuta lastekeskseks

30.10.2017 / arvamus.postimees.ee

"Jah, meie elatise süsteem vajab ülevaatamist ja kaasajastamist. Aga iga muudatuse keskmes peavad olema lapsed. Lapsed, kelle puhul kannavad ema ja isa ühist vastutust."

Kui palju peaks elatise maksjale endale pärast elatise maksmist raha alles jääma?

31.10.2017 / vastused.ee

"Elatise vähendamine alla kehtiva miinimummäära nõuab väga kaalukaid asjaolusid. Kohtud on avaldanud seisukohta, et vanemal on kohustus hankida vahendid nii enda kui ka oma laste ülalpidamiseks. Ühe ülalpeetava puhul on elatise vähendamine üsnagi ebatõenäoline, kui vanemal ei ole tuvastatud töövõimetust."

36-aastane ema lahkus pere juurest: maksan mehele alimente, laenud on tasutud, kuid oma kodu ei saa ma soetada

31.10.2017 / epl.delfi.ee

"Lastega sain kokku lepitud, et lähen. Ja läksingi. Iga naine teab, et kui sul on 700 eurtsi palk ning sellest maksta alimente kahele lapsele, laenusid ja omada mingisugustki elamispinda, ajab ikka naerma küll. Enamusi vist nutma."