Augusti uudiste ülevaade

Augusti uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.08.2018  /  2 minuti lugemine

Erkki Laaneoks: ekslapsed – kas kaasaja paratamatus?

02.08.2018 / arvamus.postimees.ee

"MTÜ Lapsele Vanemad töötab välja terviklikumat kava lahku läinud vanemate laste üleskasvatamise korraldamiseks. Selle kohaselt suunatakse kohtusse pöörduv vanem võimalusel lastekaitsesse või muu neutraalse spetsialisti poole vanemluskava koostama, selle käigus töötavad mõlemad vanemad kirjalikult läbi eri teemad koos juhendmaterjali ja näidistega. Protsess toimuks peamiselt kirjalikult ning selle käigus võetaks arvesse vanemate koostöötahet ja soovi venitamist vältida."

Miks mina elatist ei nõua?

04.08.2018 / foorum.perekool.ee

"Kuigi meie omavahelised suhted on hapud, on minus piisavalt palju inimlikkust, et ma ei kraabi oma eksilt viimast. Tal on endal nüüdseks uus pere ja laps. Olen piisavalt näinud võlgades siplevaid inimesi oma perekonnas ainuüksi ja see on masendav. Tõesti isa kohustus on last üleval pidada kuid seni kuni ma saan ise sellega väga hästi hakkama, leian ma, et mul pole vaja seda ülalpidamiskohustust nui pooleks nõuda. Eriti kui ta tänu sellele võlgadesse satub.."

Elatis täiskasvanud lapsele

05.08.2018 / juristaitab.ee

"Elatise maksmine täisealisele lapsele erineb põhimõtteliselt elatise maksmisest alaealisele lapsele. Kui alaealise lapse puhul eeldatakse, et laps saab kogu ülalpidamise oma vanematelt siis täisealine laps peaks eelkõige ennast ise üleval pidama ja saab elatist vanematelt nõuda vaid määras, milles ta ei ole ise ennast üleval pidama suuteline. Täiskasvanute gümnaasium on eelduslikult kool töötavatele inimestele. Seega, kui ei esine muid takistusi, mille tõttu täisealine laps ei saa ise endale ülslpidamist hankida, ei ole õppimine täiskasvanute gümnaasiumis iseenesest piisavaks aluseks elatise maksmisele."

Elatis raha lapsele – kui ruttu ja kas tõesti lapse isa võib maksta alla miinimumi

09.08.2018 / foorum.perekool.ee

"No mõne nädalaga ei juhtu midagi, ikka mitu kuud läheb, enne kui otsuse kohtust saad."

Elatisraha eraisiku pankroti korral

12.08.2018 / jurisaitab.ee

"Elatisevõlgniku pankroti korral on õigus teisel vanemal lapse esindajana taotleda pankrotiseaduse § 147 lg 2 alusel pankroti välja kuulutanud kohtult hädavajaliku elatise maksmist pankrotivara arvelt reeglina kuni kaheks kuuks. Kohus võib määrata mõjuval põhjusel ka teise tähtaja. Elatis makstakse välja alati enne võlausaldajatele tasumist."

Kas elatisraha peab maksma ka selle aja eest, mil laps on sõjaväes?

21.08.2018 / vastused.ee

"/.../ kaitseväes viibimise ajal ei ole vanemad kohustatud täisealise lapse ülalpidamiseks, kuivõrd sellel perioodil laps faktiliselt haridust ei omanda, samuti ei ole selleks tõenäoliselt vajadust, sest lapse vajadused on sõjaväes oleku ajal kaetud (toit, eluase)."

Kuidas peaks tõendama makstud elatisraha?

21.08.2018 / vastused.ee

Kui [elatise maksmine on toimunud] ülekandega, on lihtne tõendada, et elatist on tasutud. Kui sularahas, võib tõepoolest olla keeruline tõendada elatise maksmist.

Elatisraha suurendamine kohtu kaudu. kellel kogemusi?

foorum.perekool.ee

Miinimumist suuremat elatist ei mõisteta mitte maksja sissetuleku vaid lapse vajaduste põhiselt.

Elatisraha sissenõudmist karmistatakse

23.08.2018 / maaleht.delfi.ee

"Justiitsminister on saatnud valitsusse eelnõu, et veelgi jõulisemalt survestada laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjaid. Muuta kavatsetakse täitemenetluse seadustikku ja sellega seonduvalt ka teisi seadusi."