Septembri uudiste ülevaade

Septembri uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.09.2018  /  2 minuti lugemine
Kas 18-aastane gümnaasiumi viimasesse klassi minev noor peab elatisraha välja nõudmiseks ise kohtusse pöörduma?

05.09.2018 / vastused.ee

"Täisealiseks saanud lapsel tuleb elatise väljamõistmiseks ise kohtusse pöörduda, teda ei saa enam seadusliku esindajana kohtumenetluses esindada vanem, kuid tal on võimalik võtta endale lepinguline esindaja (jurist/advokaat)."

Kohtutäiturite asendamised

06.09.2018 / kpkoda.ee

Kohtutäitur Kristel Maalman'i asendab 19.- 21.09.2018 kohtutäituri abi Indrek Virumäe.
Kohtutäiturit Elin Vilippus't asendab perioodil 17.09-21.09.2018 kohtutäituri abi Viljo Konsap.
Kohtutäitur Eha Nikker'it asendab 17.09.-21.09.2018 kohtutäituri abi Viire Kivilo.
Kohtutäitur Mati Kadak'ut asendab 16.09.2018-23.09.2018 kohtutäituri abi Ülle Kukk.
Kohtutäitur Janek Pool'i asendab 06.09.2018 – 07.09.2018 ja 17.09.2018 – 21.09.2018. kohtutäituri abi Madis Kotsar.

Kas mul on õigus ja võimalus kuidagi hooldusõigust poolitada ja alimentidest loobuda, et laps oleks isaga pool aeaga?

18.09.2018 / vastused.ee

"Reeglina ei poolda kohtud ega lastekaitsespetsialistid lapsele vahelduvat elukohta. Üldlevinud seisukoht on see, et lapsel peaks olema üks kindel elukoht ja võimalus lahus elava vanemaga regulaarselt piisavas mahus suhelda."

Lugeja: miks on elatiste süsteem selline, et last kasvatav vanem on justkui süüdi ja peab hakkama oma süütust tõestama?

19.09.2018 / naistekas.delfi.ee

"Olen olukorras, kus lapse isa on jätnud maksmata lapse elatisraha teatud aja jooksul. Olgu, saame hakkama ja saimegi. Mõnda aega ei tundunud see ka väga oluline, kuni ühel hetkel hakkasid mõtted ja küsimused jooksma. Ja kui tuli teade, et isa ei kavatsegi maksta, sest tal on tekkinud nii- ja naasugused põhjused ja tagantjärele etteheited, siis ma mõtlesin ja leidsin, et pean enda eest seisma."

Elatise vähendamise pooldajad unustavad ühe tõsiasja: lapsi ei kasvata ainult raha! Alimendid maksavad kinni ka ema aja ja vaeva!

26.09.2018 / naistekas.delfi.ee

"Loen ja imestan, kuidas alimentide teemal ainult üks argument pidevalt teemaks on. Ainus, millest räägitakse, on see, et vanemad peaksid RAHALISELT panustama võrdselt ning see ajab elatist maksvatel isadel närvi mustaks. Aga see, kui palju aega, vaeva, emotsiooni ja närvirakke kulub emal laste peale, unustatakse sujuvalt ära."

Riigikogu 26.09.2018 istung

26.09.2018 / riigikogu.ee

Jevgeni Ossinovski: "Lisaks oleme ka üksi last kasvatavate vanemate olukorra parandamiseks seadnud sisse mitmeid lahendusi, sh elatisabifondi. Kui 2014. aastal eraldas riik peretoetusteks 100 miljonit eurot aastas, siis järgmisel aastal on see summa kolmekordne ehk tervelt 300 miljonit eurot aastas ja Eesti kulutab Euroopa Liidu liikmesriikidest peretoetustele protsendina SKT-st rohkem kui ükskõik milline teine liikmesriik peale Luksemburgi. Arvestades meie väga väikeseid sotsiaalkulutusi muu Euroopa võrdluses, ei ole see mitte väike saavutus."

Liisa Oviir: perekonnaseadust tuleb muuta nii, et kasu oleks kogu perel

27.09.2018 / sotsid.ee

Sotsiaaldemokraatide korraldatud mõttehommikul lahati veel justiitsministeeriumi ettepanekut muuta elatise maksmise korda paindlikumaks ja alandada lapsele ette nähtud miinimumelatis 84 euroni kuus. "Elatise vähendamine tänaselt 250 eurolt 84 eurole ei lahenda mitte ühtegi probleemi, vaid tekitab neid juurde" märkis Liisa Oviir.

Kui suur võib olla maksimaalne kahe lapse elatisraha nõue, kui lapsevanem saab miinimumpalka aastal 2018?

28.09.2018 / vastused.ee

"Lapse elatisraha suurus sõltub lapse vajaduste suurusest, kuid otseloomulikult seab vajaduste suurusele piirid vanemate majanduslik olukord. Kui elatisraha maksmiseks kohustatud vanema igakuiseks sissetulekuks on alampalk, ei ole väga tõenäoline, et kohus mõistab mõlemale lapsele elatisraha välja miinimumsuuruses ehk poole alampalga ulatuses. Sellisel juhul tuleks ju vanemal kogu oma sissetulek maksta elatisrahaks ja tema enda vajadused jääksid täielikult katmata."