Juuli uudiste ülevaade

Juuli uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.07.2019  /  2 minuti lugemine

Üksikvanema lapse toetus vs elatisabi – mis on mis?

04.07.2019 / sotsiaalkindlustusamet.ee

"Kui lapse teine vanem on teada ja olemas, kuid ülalpidamiskohustust ei täida, tuleb talt esmalt nõuda välja elatis, teise sõnaga alimendid. Sageli kipuvad lapsevanemad elatisabi ja üksikvanema lapse toetust omavahel segi ajama. Sisult on aga tegemist kahe täiesti erineva toetusega, mis tegelikult välistavad teineteist. Saades ühte toetust, ei ole võimalik saada teist."

Kui tuleb tasuda vanadekodus oleva vanema eest

09.07.2019 / foorum.perekool.ee

"On kohtulahendeid, kus laps ei pidanud vanema hooldusarveid maksma, kui suutis tõestada, et vanem ei täitnud oma hoolduskohustust, see tähendab, ei maksnud ka alimente. Aga selleks peab minu teada vanem üldse olema alimente nõudnud ja peab olema kohutu dokumentidest näha, et isa oli elatisvõlglane (sama variant kehtiks ka ema puhul), sest kui pole, siis eeldatakse, et vanem maksis. Kui vanem lihtsalt elas mujal, siis see hoolduskohustusest ei vabasta (juhul kui ta materiaalselt ikkagi toetas)."

Notariaalselt kinnitatud kokkuleppe mõjuvõim

10.07.2019 / foorum.perekool.ee

"Kas te panite sinna sisse sundtäitmisele allutamise kokkuleppe? Kui jah ja mees ei maksa – vii täiturile. Kui seda ei ole ja mees ei maksa – pead ise mine kohtusse elatist nõudma."

Justiitsministeerium kinnitas miinimumelatise analüüsi läbiviija

10.07.2019 / ohtuleht.ee

"Hetkel kehtiva korra järgi peab ühe lapse igakuine elatis olema vähemalt pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. Elatise maksjad on seisukohal, et säärane süsteem ei toimi ning on ülekohtune. Probleemile lahenduste leidmiseks kuulutas Justiitsministeerium aprillikuus välja riigihanke lapse vajadustele vastava analüüsi läbiviimiseks. Hanke võitsid Tartu Ülikool RAKE ja PriceWaterhouse Coopers ühispakkujatena."

Mure elatisega? Saa teada, 5 ekslikku arvamust elatise maksmise kohta, mis tegelikult paika ei pea

15.07.2019 / kasulik.delfi.ee

1. Elatist peab kindlasti nõudma kohtus
2. Mõlemad vanemad peavad lapsele kulutama ühepalju
3. Kui elatist mitte nõuda, ei pea laps hiljem lahus elanud vanemat üleval pidama (näiteks hooldekodu arveid maksma)
4. Elatist nõudev vanem peab igal juhul esiteks tõestama, et raha lapse peale (ära) kulub
5. Elatise maksmise asemel võib lapsele ise asju osta

7 asja, millele mõelda enne eluasemelaenu võtmist

19.07.2019 / seb.ee

"Ennetades panga küsimusi, arvutage täpselt kokku kõik praegused võlad ja väljaminekud: krediitkaardid, autoliising, õppelaen, alimendid jms. Kas teil on eluasemelaenu sissemakseks vajalik summa olemas või peaksite enne seda mõnda aega koguma?"

Elatise sissenõudmise erimeetmete rakendamise menetluslikud kitsaskohad

31.07.2019 / just.ee

"Aanalüüsi eesmärgiks on elatise täitemenetluses erimeetmete rakendamise menetluslikele kitsaskohtadele osutamine ning lahenduste pakkumine. Analüüs on koostatud, lähtudes arusaamast, et elatise ja elatisvõlgnevuse puhul on tegemist erinevate nõuetega. Seda vaatamata asjaolule, et reeglina mõistetakse võlgnevus võlgnikult välja sama kohtulahendiga kui edasiulatuv elatise tasumise kohustus."

Miinimumelatis alaealise lapse elatise arvutamise vahendina – abinõude kriitika ja lahendused

31.07.2019 / dspace.ut.ee

"Käesoleva töö eesmärk on pakkuda välja mudel, mille alusel alaealisele lapsele elatise suurust arvestada selliselt, et saadud tulemus oleks võimalikult lähedane lapse tegelikele vajadustele."