Märtsi uudiste ülevaade

Märtsi uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.03.2019  /  2 minuti lugemine

Elatisraha lapsele 270 eur, miks?

05.03.2019 / foorum.perekool.ee

"Peretoetused ei ole mitte last kasvatava vanema poolne panus, vaid riigi toetus perele lapsele tehtavate kulutuste korvamiseks. Riigi toetus mõlemale lapsele kulustusi tegevale vanemale. Et lahkukolinud vanem nendest toetustest ilma jääb, on seaduse praak, mida kohtud täna juba üsna kergel käel korrigeerivad."

Kui kaua ja kui palju peab maksma elatist 18+ gümnaasiumis õppivale lapsele?

13.03.2019 / vastused.ee

"Täisealise lapse elatisele ei ole kehtestatud alampiiri, elatise suurus oleneb lapse vajaduste suurusest ja ülalpidamiskohustus jaguneb vanemate vahel (reeglina) pooleks. Kohtu kaudu elatist nõudes tuleb lapsel tõendada oma vajaduste suurust.
Kui täisealine kuni 21-aastane haridust omandav laps elab ühe vanemaga koos ja lahus elav vanem teda vabatahtlikult ei toeta (või ei jõuta elatise summas kokkuleppele), on lapsel õigus kohtu kaudu lahus elavalt vanemalt elatist nõuda. Kui lapsega kooselav vanem täidab oma ülalpidamiskohustust vahetult (katab eluasemekulusid, ostab süüa jms), ei ole lapsel alust ega vajadust nõuda sellelt vanemalt elatist kohtu kaudu."

Küsimus [täisealise lapse] elatise kohta

00.03.2019 / foorum.perekool.ee.ee

"Elatis täisealisele lapsele erineb mõningal määral elatisest alaealisele lapsele. Kui alaealise lapse puhul eeldatakse, et tal puuduvad võimalused ise end üleval pidada, siis täisealise lapse puhul tuleb arvestada ka tema enda võimalusi elatist teenida.
1. Perioodil, mil laps ei õpi, on tal tõenäoliselt võimalik ise enda elatusvahendite hankimise eest hoolitseda. Seega, kui puuduvad asjaolud, mis tal seda teha ei võimaldanud, selle aja eest (st kui ta ei õpi) elatist anda ei tule.
2. Perioodi kui kaua ta elatist vajab peate täpsustama hageja endaga. Kui lõpevad õpingud või ta katkestab õpingud siis ta saab eeldatavasti asuda tööle ning ise endale ülalpidamist hankida, kui see juhtub enne 21-aastaseks saamist, lõpeb ka vajadus ja õigus elatisele. Seadus sätestab ülemiseks vanusepiiriks 21 eluaastat, mil on õppimise tõttu võimalik elatist nõuda. Kui õpingud lõppevad varem, lõppeb ka kohustus varem.
3. Täiealise lapse puhul seadusjärgset miinimummäära ei ole. See kehtib alaealise lapse puhul. Täisealise ülalpidamisvajaduse kindlaks määramisel lähtutakse tema vajadustest ning võetakse arvesse Teie võimalusi. Kui Teie ülalpidamisel on teisi isikuid, võetakse ka seda arvesse, kui te ise sellele tuginete. Seejuures eelistatakse alaealisi lapse täisealistele. On äärmiselt tõenäoline, et kohus Teie osa täisealise lapse ülalpidamisel eeltoodu alusel nõutust tublisti vähendab, st ei määra kaugeltki miinimumi kuna teie ülalpidamisel on veel alaealisi lapsi."

Nipitajad teesklevad võlgadest pääsemiseks elatise maksmist

19.03.2019 / Õhtuleht.ee

"Skeemitajatest lapsevanemad lähevad kokkuleppeliselt teineteise vastu kohtusse, et elatise nõude abil vältida teiste võlgade tasumist.

Vabariigi Valitsuse 21.03.2019 pressikonverents

21.03.2019 / valitsus.ee

"Nüüd, pikas plaanis peaks me mitte rääkima ainult sellest, mis juhtub naise tervisega, vaid rääkima ka sellest, et ühiskond üldiselt ei tohiks aktsepteerida seda, kui mõni auväärne ühiskonnakodanik võidab oma makse selle jaoks või sissetulekuid selle jaoks, et mitte oma lastele elatisraha maksta. Nii et see on ka üks osa, milles kindlasti me saame aidata seda, et tulevased emad ja nende lapsed tunneksid ennast turvalisemalt."

Jurist räägib lahti: mida tuleb lahutajatel enne laste jagamist läbi mõelda ning kuidas täpselt käib elatise nõudmise protsess

22.03.2019 / naistekas.delfi.ee

"Lapsele tuleks elatisraha küsida kõigepealt teise vanema käest otse. Kui omavahel ei suhelda, siis võib saata vastava sisuga sms-i või kirjutada elektronkirja. Teine vanem võib maksmisega nõus olla ja tarbetut kohtumenetlust on mõistlik vältida. Juhul kui elatise maksed muutuvad aga ülalpidamist mittevõimaldavaks või on ebaregulaarsed ning lahus elavaga vanemaga ei saavutata lahendust kokkuleppel, on mõistlik pöörduda kohtu poole. Elatist saab nõuda üks aasta tagasiulatuvalt ning selle tagamiseks peaks last kasvataval vanemal olema vajadusel ette näidata teise lapsevanema poole pöördumised näiteks sms-de või e-kirjaga elatise maksmise nõuete või küsimustega."

Täiendav maksuvaba tulu ja toitjakaotuspension

22.03.2019 / Õiguskantsler.ee

"Maksustamise korda saab muuta üksnes Riigikogu. Seetõttu pöördun Riigikogu poole ja juhin tähelepanu sellele, et vanema kaotanud pered on pandud täiendava maksuvaba tulu mahaarvamise õiguse rakendamisel võrreldes teiste peredega alvemasse olukorda."

Isamaa fraktsioon

31.03.2019 / Riigikogu.ee

"Isamaa oli riikliku elatisabi fondi eelnõu algataja, mille kohaselt hakkas riik tagama elatisraha väljamaksmist üksinda last kasvatavatele vanematele. Varem on Isamaa ellu rakendanud vanemapensioni, tänu millele arvutatakse alates 2013. aastast vanaduspensionile, töövõimetuspensionile ja toitjakaotuspensionile juurde pensionilisa lapse kasvatamise eest."