Oktoobri uudiste ülevaade

Oktoobri uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.10.2019  /  2 minuti lugemine

Mis on majanduslik vägivald?

12.10.2019 / nartsissism.ee

"Majanduslikuks vägivallaks võib pidada järgmisi tegevusi: Elatisraha maksmata jätmine"

Mees väidab, et kuna tema arvelt lähevad laenumaksed, siis on temal meie ühisele kodule suurem õigus

13.10.2019 / lood.delfi.ee

"Kaasomand ja laste ülalpidamiseks mõeldud elatis ei ole omavahel seotud. Elatise nõue on lastel olemas sõltumata sellest, kuidas vanemad oma varalised suhted korraldavad ja kas vanemad on omavahel abielus või mitte. Kui laste isa ei ela lastega igapäevaselt koos või ei osale laste kasvatamises, on ta kohustatud täitma laste ülalpidamise kohustust elatise maksmise teel. Sellisel juhul tuleb esitada elatise nõudes hagi kohtusse. Kaasomandi lõpetamise vaidlus ja elatise vaidlus on kaks täiesti eraldi kohtumenetlust. Kaasomandi lõpetamiseks esitab hagi kohtusse üks kaasomanik. Elatise väljamõistmise nõudes on hagejateks lapsed, keda esindab nende seaduslik esindaja — ema või isa."

Kuuuurija: Kas emad on tähtsamad kui isad?

14.10.2019 / kuuuurija.elu24.ee

"Saates räägivad isad sellest, kuidas nad on lastega seotud vaidlustes ametnike jaoks justkui nähtamatud. Meeste sõnul ei peeta isasid laste elus just kuigi oluliseks ja neid nähakse eelkõige elatisrahade maksjana"

Lugejakiri: Meid isasid on tuhandeid, kes hoolivad oma lastest

15.10.2019 / kuuuurija.elu24.ee

"Pöördusin siis Eestis väga tuntud juristi poole kuna ma ei soovi laste hooldusõigust vaid ma ei ole nõus maksma 15 aastat laste kulusid emale kes seda ei kasuta laste heaoluks. Väga tore jurist vastas, et me ju võime proovida, et saame elatisraha nulli aga ta ka ise tõdes, et see on pigem ema poole kaldu?"

Kuidas toimida, kui isa elatist ei maksa, maksab ühist pangalaenu, aga ähvardab laenumaksed peatada?

16.10.2019 / vastused.ee

"Lastest lahus elav vanem võib oma ülalpidamiskohustust täita ka muul viisil kui elatist makstes - kui lahus elav vanem katab laste eluasemekulusid, makstes laste elukohaks oleva korteri pangalaenu, on ka see vähemalt osaliselt käsitletav ülalpidamiskohustuse täitmisena. Kui laste isa edaspidi laste eluasemekulusid ei kata või ei osale muul viisil vahetult laste ülalpidamises, tuleb tal igakuiselt elatist tasuda."

Alimentide maksmine kas Eesti või Soome kohtuotsuse järgi?

21.10.2019 / foorum.perekool.ee

"Soome kohus ei muuda ühtegi Eesti kohtuotsust, sest tal puudub selleks õigus. Kui oleks olukord, et need otsused on ristivastukäivad, tuleb küsimus, milline otsus kohaldub, lahendada rahvusvahelise eraõigus epinnalt, et millise riigi õigus konkreetsel juhul kohaldub."

Kas teadsid? Alampalk mõjutab sind tublisti ka siis, kui teenid palju rohkem

23.10.2019 / raha.geenius.ee

"Seadus näeb ette, et igakuine elatis ehk tavakeeles alimendid ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool alampalka. Kuna praegu on alampalk 540 eurot, tähendab see, et elatist tuleb maksta minimaalselt 270 eurot kuus. Kui miinimumpalk tõuseb, suurendab see ka minimaalset elatist. Elatise maksmisega täidab alaealise lapse vanem ülalpidamise kohustust eeskätt siis, kui ta ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises. Lapsega koos elav vanem peab elatist kasutama lapse huvides. Elatis tuleb maksta iga kuu eest ette."

Numbrite mäng

27.10.2019 / vorumaateataja.ee

"Järgmisest aastast kavandatav alampalk avaldab aga hoobilt mõju neile, kes alampalka teenivad. Peale selle peavad ettevõtted automaatselt arvestama ka suuremate kuludega. Üsna mitu olulist ja igapäevast asja on kaudselt seotud selle maagilise numbriga. Nii võib alampalga tõus mõjutada näiteks lasteaia kohatasusid ja elatisraha maksmist."

Elatis lapse ülalpidamiseks juhul, kui lahus elav vanem osaleb lapse kasvatamises

31.10.2019 / superlapsehoidja.ee

"Mõjuv põhjus elatise vähendamiseks alla miinimummäära võib olla muu hulgas see, et laps elab mingi osa ajast lahuselava vanema juures."