Juuli uudiste ülevaade

Juuli uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.07.2020  /  2 minuti lugemine

Laura: olime valiku ees — kas saame hakkama vanemahüvitise miinimumiga või jääb meie suurema pere plaan katki

01.07.2020 / lood.delfi.ee

"Et rahaliselt mitte kaotada, oli kolmandat last soovival Laural vaid üks kuu rasedaks jäämiseks, see oli aga tema tervise tõttu võimatu. Merje ei oleks ilma abikaasa sissetulekuta kuidagi beebi ja kahe väikese lapsega kodus olles miinimumpalgaga toime tulnud. Laura õlekõrreks oli 1. juulist kehtima hakanud seadusemuudatus, Merjele jääb rõõm sellest, et praeguste noorte perede elu läheb lõpuks rahaliselt kergemaks."

Hooldusõiguse piiramine või peatamine

05.07.2020 / foorum.pperekool.ee

"Kindlasti aga pöördu kohtusse, sest lapsel on õigus elatisrahale ja siin pole tähtis, mis tema arvab, vaid mis seadus ütleb. Kui on dokumenteeritud, et ta isegi ülalpidamiskohustust lapse suhtes ei täida, siis on tal veel raskem hakata kuidagi argumenteerima, et hoopis tema peaks lapse ainuhooldaja olema, samuti on lapse huvides, et oleks dokumenteeritud, et isa pole last majanduslikult toetanud."

Täitemenetluse aegne elatisabi

15.07.2020 / rtk.ee

"Täitemenetlusaegse elatisabi saaja kohtulahendist tulenev elatisnõue läheb riigile üle täitemenetlusaegse elatisabi määramisest väljamakstud täitemenetlusaegse elatisabi ulatuses. Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustusest, vaid riik nõuab vanemalt, kes oma lapsele elatise maksmata jätnud, võlgnevuse välja."

Kas emad tõesti poputavad iseennast lastele mõeldud elatisraha eest?

21.07.2020 / naistekas.delfi.ee

"Inimestest, kes armastasid ja lõid pere, on saanud vihavaenlased. Ei ole asju, mille pärast ei vaielda, aastatega kogunenud ütlemata jätmisi, mida nüüd kõik välja öeldakse ja rohkemgi veel. Kes jagelevad hooldusõiguse teemal, kes vara jagamise üle ja kes elatise pärast. Ja hakkabki pihta jutt, et elatis on liiga suur ja kõik on pahasti."

Üle 1000 tasuta õigusabi saanud inimeste andmed rippusid avalikus dokumendis

28.07.2020 / pealinn.ee

"Teiste seas rullus dokumendis lahti ka Tallinna algklassitüdruku Liina* lugu. Justiitsministeeriumi dokumendiregistrist võis huviline näiteks teada saada, miks ei leia internetist pilte Liina isast. Tüdruku nime taha on kirjutatud sõnapaar "põlvnemine ja elatis"."

Pikhof nõuab Aegilt andmelekke kohta aru

31.07.2020 / postimees.ee

"Justiitsministeeriumi dokumendiregistrist said avalikuks enam kui 1 000 tasuta õigusabi saanud inimese andmed. Koos nimega võis dokumentidest näha, kes pöördus juristi poole rahahädas, kes seoses hooldusvaidlusega. Dokument, kus oli kirjas, kes sai õigusnõu seoses alimentidega, kes eraisiku pankroti pärast, rippus internetis ligi kuu aega."

Kas isa saab emalt lapsed ära võtta ja muud põletavad mured

31.07.2020 / buduaar.tv3.ee

"Rahapuudus või töö kaotus ei ole argumendiks, et laps peaks jääma ilma ülalpidamisest. Elatist mõistetakse välja ka vanemalt, kellel puudub töö. Kohtud on toonitanud, et sellises olukorras tuleb vanemal töö leida ning lapse elatisnõue rahuldatakse kohtuotsusega sellest hoolimata. Laps ei pea jääma ülalpidamisest ilma."

Lõputöö: Makseraskustesse sattumine ja võlgnevusest vabanemine kohtutäitur Rocki Alberti büroo näitel

31.07.2020 / parnutaitur.eu

"Toimetulek elatusmiinimumi kasutamisega ei ole lihtne, kuna summa on piisavalt väike ega kata igakuiseid väljaminekuid. Olukord on seda raskem, kui peres on ülalpeetavaid. Inimene on seatud valikute ette, mille eest ja millest loobuda. See omakorda võib tekitada lõputu ahela, kus kannatab terve leibkond üsna kaua. Lahendusi pole kerge leida ja isegi kui inimesed on valmis rohkem töötama, võivad nad hakata ka sissetulekuid peitma. Majanduslik toimetulek täitemenetluse ajal on keeruline nagu kinnitasid ka paljud vastanud."

Kellele kuulub võlg ja kes vajab võlanõustamist?

31.07.2020 / ensib.ee

"Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni pool töötasu alammääras sissetulekust. Kui lapse elatisnõude täitmiseks võlgniku sissetulekust arestitav summa jääb alla poole töötasu alammäärast, võib arestida kuni ühe kolmandiku võlgniku sissetulekust."

Isamaa aasta valitsuses

31.07.2020 / isamaa.ee

"Lühendasime elatisabi sissenõudmise ooteaega neljalt kuult ühele kuule. 2017. aastal loodud riiklik elatisabifond aitab tagada üksinda last kasvatava vanema lapsele riigi poolt igakuise elatisraha juhul kui üks vanematest enda kohustusi ei täida."