Märtsi uudiste ülevaade

Märtsi uudiste ülevaade
Alimendid.ee
30.03.2020  /  2 minuti lugemine

Kes peab katma transpordikulud, tagama teise vanema juures veedetud ajal vajalikud riided vastavalt söögi, mööbli?

02.03.2020 / vastused.ee

"Kui vanem maksab elatist lapse vajadustest poole ulatuses, ei peaks tal olema kohustust teha lapse ülalpidamiseks lisakulutusi (osta lapsele riideid, tasuda trennide eest jms). Elatis peaks katma lapse põhivajadused, reisimine selle alla kindlasti ei kuulu - reisib lapsega ikkagi see vanem, kellel on selleks võimalus."

Valmis lapse ülalpidamiskulude uuring

09.03.2020 / just.ee

"Uuringu tulemuste kohaselt oleks lapse minimaalne ülalpidamiskulu ühe vanema kohta 2019. aasta lõpus kas 172 eurot kuus (standardeelarvete keskmine) või 194 eurot kuus (võrdlevanalüüsi meetod)."

Uuring: laste miinimumelatise määr on liiga kõrge

09.03.2020 / err.ee

"Justiitsministeerium on saanud seoses elatise määramisega palju kaebuseid ja püüab leida õiglast lahendust. "Vaatame nüüd otsa nendele andmetele ja peame arutama täpsemalt, mida see poliitiliste valikute osas võiks ja peaks kaasa tooma," ütles Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Andra Olm."

Elatise uuring

09.03.2020 / foorum.perekool.ee

"Ma ei ole küll üksikema, kuid 172 eurot on absurdne, enamus laste trennid maksavad iga kuu vähemalt 50 eurot, huviring, riided, toit ja muud tarbed, mitte kuidagi ei saa pidevalt tõusvate hindadega last sellega üleval pidada. See on nälgimise piiril summa, aga laps vajab mitmekülgset toitu, ta soovib klassikaaslastega ekskursioonile minna, vaheajal kinos käia ja ta kasvab kiiresti, tal on jalanõusid ja riideid üsna tihti vaja, eriti kui Eestis on neli aastaaega."

Värskest uuringust selgub, et lapse minimaalne ülalpidamiskulu ühe vanema kohta on 172 eurot kuus

09.03.2020 / naistekas.delfi.ee

"Vanusegruppe omavahel võrreldes tuli välja, et rohkem kulub raha lapse kohta imiku- ja väikelapseeas ning teismeliste puhul. Juhul, kui peres kasvab rohkem kui üks laps, on keskmine kulu ühe lapse kohta väiksem kui vaid ühe lapsega peredes."

VIDEO! Uuring: Tallinnas lapse ülalpidamiskulud ühed suurimad

09.03.2020 / pealinn.ee

"Uuringust selgus, et võrdlevanalüüsi põhjal on lapse ülalpidamiskulud kõige suuremad Tallinnas ja Harjumaal, Tartumaal ning Pärnumaal, kõige väiksemad aga Ida-Virumaal."

Elatis hetkel liiga kõrge

10.03.2020 / foorum.perekool.ee

"UUDISETSITAAT"

Naine on ahastuses: Elatis sööb mu lapse leiva laualt

11.03.2020 / lounaeestlane.ee

"Võlglaste hulk üha suureneb. Eesti Riigikohus leidis kolm aastat tagasi, 2017 aasta märtsis, et miinimumelatis on enamikule maksjaist ülejõukäivalt suur."

Züleyxa Izmailova: Äkki pakuks rongaisadele elatise vähendamise asemel riiklikku vasektoomiat?

28.03.2020 / epl.delfi.ee

"Uuendatud andmete kohaselt ulatus elatisvõlglaste koguvõlg oma lastele 2016. aasta seisuga 14,5 miljoni euro asemel hoopis 52 miljonit euroni."

KRIISIST RÄSITUD ELATISE MAKSJAD: "Oleme sunnitult olukorras, kus istume lõpuks rahata ja kaelani võlgades tänaval."

29.03.2020 / ohtuleht.ee

"Eriolukorrast tingitud koondamised ja palgakärped on pannud elatist maksma kohustatud lapsevanemad keerulisse olukorda, sest ajal, kui sissetulekud vähenevad, püsib seaduses paika pandud elatise alammäär kõikumatult 292 euro peal."

Kirjad lapsevanemale

31.03.2020 / volinik.ee

"Ülalpidamiskohustus on sätestatud omakorda perekonnaseaduses, mille kohaselt ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks ülalpeetava vajadustest ja tema tavalisest elulaadist lähtudes, kuid igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast."

Pensionide ja hüvitiste tulumaksustamise korduma kippuvad küsimused

31.03.2020 / sotsiaalkindlustusamet.ee

"Kas alimendid, mida isa maksab emale, arvestatakse tulude hulka?
Ei, elatist aasta tuludeklaratsiooni ei kanta ja seda ei tulumaksustata. Ka elatisabi, mida sotsiaalkindlustusamet maksab, ei ole tulumaksuga maksustatav."

Elatise maksmine ja lapsega suhtlemine eriolukorras

31.03.2020 / just.ee

"Laste ja nende vanemate suhtlus ei pruugi eriolukorra ajal enam tavapärasel viisil võimalik olla. Lisaks on paljud inimesed kaotanud töö ja sattunud majandusraskustesse. Püüame seetõttu abiks olla ja selgitada, kuidas eriolukorra tingimustes elatise maksmist ja lapsega suhtlemist korraldada. "