Loading...
Skip to Content

Aprilli uudiste ülevaade

Uudiste ülevaade aprillis 2021

Ülevaade elatisrahaga seotud uudistest ja meediakajastusest aprillis 2021.

Elatise maksmise kohustus

19.04.2021 / oiguskantsler.ee

"Leian, et põhiseadusega on kooskõlas vanema kohustus oma lapsele elatist maksta ka olukorras, kui vanem ei saa last vahetult ülal pidada, aga sooviks seda teha."

Elatis ametlikult peale?

22.04.2021 / foorum.perekool.ee

"Keegi ei saa keelata sul ametlikku elatise hagi esitamast, ehkki mees maksab niigi. Kohus võtab vastu ja teeb otsuse. Vaja on sul seda aga alles siis, kui mees mingil põhjusel äkki enam ei maksa."

Elatise arvutamise süsteemi ootavad ees muudatused

22.04.2021 / laanlane.ee

"Seega ei saa enam rääkida ühest kindlast miinimumelatise summast, vaid igale lapsele väljamõistetav elatis sõltub eelnimetatud asjaoludest. Näiteks kui elatist makstakse ühele lapsele, kohustatud vanemal on Eesti keskmine sissetulek ja ta veedab lapsega vähem kui 7 päeva kuus ning teise vanema arvele laekub lapsetoetus, on elatise summa 181 (2020. baassuma) + 42 (3% 2019. keskmisest sissetulekust) – 30 (50% nõudja arvele laekuvast lapsetoetusest) = 193 eurot kuus. "

Justiitsministeeriumi plaanid elatise teemal

26.04.2021 / just.ee

"Uue süsteemi jõustumisel rakendub ka nendes asjades automaatselt uus baasmäär. Seega kui enne 1. jaanuari 2022 tehtud kohtulahendi kohaselt on vanem kohustatud tasuma alaealisele lapsele elatist 193 kuni 292 eurot kuus (k.a), loetakse, et alates 1. jaanuarist 2022 on vanem kohtulahendi kohaselt kohustatud tasuma elatist 193 eurot kuus."

Arutelu elatise kindlaksmääramise korra üle jätkub

26.04.2021 / just.ee

"Vabariigi valitsuse tegevusprogrammi kohaselt peab miinimumelatist puudutav eelnõu valitsusse jõudma septembris."

Miinimumelatis väheneb 193 euroni

26.04.2021 / emmedeklubi.ee

"Internetis ja foorumites, ka Emmede Klubis on paljud lapsevanemad väljendanud oma muret uue süsteemi suhtes. Praegu on Eestis elatise saajateks enamasti lastega koos elavad emad, elatise maksjateks on täna enamasti lastest lahus elavad isad. Murelike emade seisukoha võib kokku võtta nii: uus süsteem teeb lapse kasvatamisele kuluva raha vanemate vahel näiliselt väga võrdselt pooleks, kuid ei arvesta lapsega koos elava vanema märkimisväärselt suuremat ajalist ja moraalset panust."

Miinumumelatis langeb eelnõu järgi umbes saja euro võrra

26.04.2021 / err.ee

"Võrreldes sarnase, sügisel tutvustatud eelnõuga, on järeleandmisi tehtud nii last kasvatavale kui lahuselavale vanemale, kuid põhiline jääb samaks – miinumumelatis langeb umbes saja euro võrra."

Uus kord vähendab miinimumelatist 193 euroni kuus

26.04.2021 / delfi.ee

"Summa 193 eurot tuleneb uue süsteemiga lisatavatest arvutustest: baasmäär, mis leiti lapse vajaduspõhise miinimumelatise uuringu lõpparuandes pakutud keskmisest standardeelarvest, millele on lisatud 3% keskmisest brutotöötasust ning millest omakorda lahutatud pool lapsetoetust. Eraldi avaldust ei ole rakendussättest tuleneva uue summa arvestamiseks täitemenetluses vaja teha."

Lapsele Vanemad MTÜ: uus kord võtab rohkem arvesse elatise maksja sissetulekuid

26.04.2021 / pealinn.ee

Lapsele Vanemad MTÜ juhatuse liige Erkki Laaneoksa sõnul praegune kord lihtsalt ütleb, et miinimumelatis on selline ja kõik. "Praktikas on miinimumelatisest paradoksaalselt saanud maksimumelatis. Samas reaalne elu on väga mitmekesine, mistõttu võiks mitte jäigalt fikseerida miinimumi, vaid kehtestada üldjuhu määrana ja lõplikku tulemust saaks kohus vajadusel muuta nii üles kui allapoole,” märkis Laaneoks."

Sotsiaalministeerium soovib riikliku perelepitussüsteemi loomisega ennetada perekondlike konfliktide süvenemist ja kurnavaid kohtuvaidlusi

28.04.2021 / sm.ee

"Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanib luua riikliku perelepitussüsteemi, et aidata lapsevanematel lahkumineku korral teha lapse elukorralduses lapse heaolust lähtuvaid kokkuleppeid. Oluline on vanemaid toetada selliselt, et nad suudaksid erimeelsuste korral omavahel koostööd teha. Kohtuväliste kokkulepete sõlmimine ennetab probleemide eskaleerumist ja kurnavaid kohtuvaidlusi."

Solman: elatisraha määramisel peab arvesse võtma ka lapse vanust

28.04.2021 / postimees.ee

Senine süsteem määras miinimumelatise suuruseks pool alampalka. Endine rahvastikuminister Riina Solman saatis möödunud aasta detsembris oma ettepanekud eelnõu täiendamiseks. «Üheks soovituseks oli vajadus arvestada elatise määramisel ka laste vanusega,» selgitas Solman. Tema sõnul on lapse vanus uuringute järgi üks olulisemaid ülalpidamiskulu mõjutavaid tegureid.

Helmen Kütt: uus elatise määramise eelnõu ei arvesta lapse tegelike vajadustega

28.04.2021 / postimees.ee

"Küti sõnul on tegu keerulise ja detailiderohke eelnõuga, kus põrkuvad erinevad huvid, ning nende osas sotsiaaldemokraadid alles kujundavad oma seisukohta. Järgmise nädala kolmapäeval seisab fraktsioonil ees kohtumine justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi ametnikega, et saada suuremat selgust kavandatava elatise määramise uue korra kohta. "