Kui suur on elatisraha miinimum 2021. aastal?

Kui suur on elatisraha miinimum 2021. aastal?
Alimendid.ee
23.09.2021  /  2 minuti lugemine

Sünnitoetus on riiklik toetus, mida maksab riik ühekordselt lapse sünni korral. Sünnitoetuse eesmärgiks on aidata katta osaliselt lapse sünniga kaasnevad ühekordseid kulusid.

Sünnitoetust on õigus saada lapsevanemal, lapsendajal, eestkostjal või hoolduspere vanemal. Sünnitoetusele tekib õigus lapse sündimise päeval. Sünnitoetuse suurus on sõltub sündivate laste arvust ega ole seotud lapsetoetuse või vanemahüvitise suurusega.

Sünnitoetus ühe lapse sünni korral on 320 eurot ja kahe lapse korral 320 + 320 = 640 eurot. Mitmike sünnil on sunnitoetus 1 000 eurot lapse kohta.

Lapsevanemal sünnitoetust eraldi taotleda ei ole vaja. Lapse sünni registreerimisel saadetakse sünnitoetuse maksmise pakkumus Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonda ja teavitusena e-posti aadressile.

Sünnitoetust tuleb taotleda üksnes juhul, kui laps on lapsendanud, tulnud perega välismaalt Eestisse elama või kui lapsele on määratud eeskoste. Sellistel juhtudel tuleb võtta ühendust Sotsiaalkindlustusametiga enne lapse kuuekuuseks saamist ja esitada vastavad dokumendid.

Riikliku sünnitoetuse suurused on järgmised:

Laste arv Sünnitoetuse suurus
1 laps 320 eurot
2 last 640 eurot
3 last 3 000 eurot
4 last 4 000 eurot
5 last 5 000 eurot