Loading...
Skip to Content

Mai uudiste ülevaade

Uudiste ülevaade mais 2021

Ülevaade elatisrahaga seotud uudistest ja meediakajastusest mais 2021.

Lumehelbekesed nõuavad isadelt kohtus raha: täiskasvanuna tahavad nad endi takso- ja restoraniarvete kinnitagumist!

02.05.2021 / ohtuleht.ee

"Eelmisel aastal hagesid täiskasvanud lapsed oma vanemaid elatisraha nõuetega rohkem kui sajal korral. Lahendeid lugedes paljastub vanemate ja täisikka jõudnud võsude suhete kohutav olukord ning üksiti saab teada, kui palju raha vajavad keskkoolis, kutsehariduskeskustes või ülikoolis õppivad täiskasvanud noored igakuiseks toimetulekuks. Kohtuotsuste valguses jääb see summa laias laastus 300 ja 700 euro vahemikku."

Riigipoolne elatisabi

07.05.2021 / juristaitab.ee

"Elatisabi on riigi ajutine abi alaealisele lapsele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust või ei tee seda seaduses sätestatud ulatuses. Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse siis, kui lapsele elatist maksma kohustatud isik ei maksa elatist, kuigi see on temalt kohtuotsusega välja mõistetud. Sellisel juhul tagatakse lapsele igakuine ülalpidamine kuni 100 euro ulatuses."

Elatis üle 18-aastasele lapsele

10.05.2021 / juristaitab.ee

"Kui laps on saanud täisealiseks, ent õpib ja ei saa sellest tulenevalt endale ise ülalpidamist hankida, saab ta pöörduda kohtusse ühe või mõlema vanema vastu elatise saamiseks vajalikus ja põhjendatud ulatuses. Oluline on, et avalduse peab esitama laps ise kuna vanemate seadusest tulenev oma lapse esindamise õigus lõppes lapse täisealiseks saades."

Naistekaitsjad: riigi eelistused on selged - kõigepealt elatisvõlglased, siis lapsed

11.05.2021 / epl.delfi.ee

"Eestis on 9 220 elatisvõlglast ja see ei näita eestlasi just parimast küljest. Ühiskonnas kehtib müüt, et lapsele praegu arvestatava elatisraha summa on liiga suur ja läheb pigem last kasvatava vanema heaoluks."

Elatisraha, kui vanale lapsele?

11.05.2021 / foorum.perekool.ee

"Ülalpidamist saama õigustatud isikud Ülalpidamist on õigustatud saama laps, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni."

Riigikohus: kui laps elab vaheldumisi mõlema vanemaga, ei pea talle üldjuhul elatist maksma

12.05.2021 / raha.geenius.ee

"Kui lapsel on vahelduv elukoht ja ta viibib kummagi vanema juures olulise osa ajast (eelduslikult vähemalt 40 protsenti), siis peavad mõlemad vanemad last eelduslikult vahetult ülal.
Samas pole vahelduva elukoha kindlakstegemisel ainsaks mõõdupuuks täpne aeg, mille vältel laps kummagi vanema juures elab. Lisaks sellele, et laps viibib kummagi vanema juures 40–50 protsenti ajast, tuleb ka muude asjaolude põhjal hinnata, kas lapse vahetu ülalpidamine ja tema eest hoolitsemine jaguneb vanemate vahel enam-vähem võrdselt või on põhiraskus siiski ühel vanemal."

Elatis lapsele võib väheneda 100 euro võrra

20.05.2021 / maaleht.delfi.ee

"Praegu on kehtiv miinimum­elatis ühele lapsele 292 eurot kuus. Kui seadus jõustub, on see uuest aastast vaid 193 eurot kuus."

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

26.05.2021 / oiguskantsler.ee

"Elatisvaidlustes on täitedokumendiks kohtulahend, millega elatis välja mõisteti. Seadusemuudatus ei mõjuta täitedokumendi kehtivust. Kohtutäitur peab lähtuma sellest, mis on kohtulahendi resolutsioonis kirjas, mitte tõlgendama kohtulahendit perekonnaseaduse rakendussättest lähtudes. "

Alimentide vähendamine põrkus vastu keerulist õigusküsimust

31.05.2021 / err.ee

"Õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru on aga sama meelt, mis justiitsministeerium läinud sügisel. Ehk elatiste automaatne vähenemine võib minna vastuollu põhiseadusega, täpsemalt kohtulahendi seadusjõu põhimõttega."