Loading...
Skip to Content

Septembri uudiste ülevaade

Uudiste ülevaade septembris 2021

Ülevaade elatisrahaga seotud uudistest ja meediakajastusest septembris 2021.

Elatise maksmine täisealisele lapsele

23.09.2021 / juristaitab.ee

Lapse täisealiseks saades lõpeb vanema seadusest tulenev esindusõigus lapse suhtes ja kõik kokkulepped peaks sõlmima lapse endaga. Elatisraha suuruse määramisel võetakse nüüd arvesse kas ja miks täisealine isik ise endale ülalpidamist teenida ei saa, millised on tema vajadused ja sissetulekud. Kui sissetulekutest ei piisa kõigi eluvajaduste katmiseks ja esinevad mõjuvad põhjused miks isik suuremat sissetulekut teenida ei saa (näiteks õppimine täiskoormusega päevaõppes), tuleks kummalgi vanemal kanda puudujäävast summast pool. Arvesse saab võtta ka ülalpidamise vahetut andmist näiteks eluaseme andmise või vajalike esemete ostmise näol.

Valitsus kiitis heaks riikliku perelepitussüsteemi loomise

23.09.2021 / lounaeestlane.ee

Igal aastal pöördub erinevate last puudutavate küsimuste lahendamiseks kohtusse ligi 4000 inimest. Perelepitusteenuse senisest suurem kasutamine suurendab kohtuväliste kokkulepete arvu ning vähendab seeläbi kohtute koormust.

Perelepitusteenuse loomine on Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi üks eesmärke. Seaduse planeeritav jõustumistähtaeg 2022. aasta 1. september.

Elatis ja lapsendamine

27.09.2021 / foorum.perekool.ee

Kui [uus] abikaasa lapsendab, siis ei pea lapse bioloogiline isa enam elatist maksma. Kõik vanemlikud õigused kaovad ning kohustused kanduvad üle uuele vanemale. Seega, tulevikus maksab elatist uus abikaasa. Lapsendamiseks peab olema aga lapse bioloogilise vanema nõusolek.

2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri

29.09.2021 / rahandusministeerium.ee

Elatisabikulu suurenemine [5% võrra] on seotud saajate arv kasvuga (teadlikkus kasvab) ning elatisnõude sissenõudmise üleminekuga riigile.