Kui suur on elatisraha suurus 2022. aastal?

Kui suur on elatisraha suurus 2022. aastal?

Kui suur on elatisraha suurus 2022. aastal?
Alimendid.ee
01.01.2022  /  2 minuti lugemine

Alates 01.01.2022 hakkas kehtima uus elatisraha arvutamise regulatsioon. Kui varasemalt tuli igale alaealisele lapsele maksta elatist miinimummääras (292€ kuus), siis enam ühtset elatisraha miinimumi ei ole. Nüüd tuleb elatise arvutamisel võtta arvesse alljärgnevaid perega seotud asjaolusid:

Baassumma

Elatise baassumma 200 eurot kuus, mis on pool lapse keskmisest ülalpidamiskulust kalendrikuus.

Elatist maksva vanema sissetulek

Elatist maksva vanema varaliste võimaluste arvestamisel võetakse aluseks 3% eelmise aasta keskmisest brutokuupalgast (43 eurot kuus) või 3% elatist maksva vanema tegelikust brutokuupalgast.

Lapsega koosveedetud aeg

Kui laps elab elatist maksva vanema juures keskmiselt 7 kuni 15 ööpäeva kuus, vähendatakse elatist koosveedetud veedetud päevade võrra.

Elatist saavate laste arv

Kui perekonnas kasvavad lapsed, kelle vanusevahe on alla 3 aasta, siis vähendatakse teiste laste elatist 15% esimese lapse elatisega võrreldes. Elatise summat ei vähendata mitmike ja laste puhul, kelle vanusevahe on üle 3 aasta.

Peretoetused

Kui last kasvatava vanema kontole laekub peretoetusi (lapsetoetus ja lasterikka pere toetus), siis vähendatakse elatist poole peretoetuse võrra. Kui toetus laekub elatist maksva vanema kontole, siis suurendatakse elatist poole lapsetoetuse võrra.

Seega, lapse elatise kokku leppimisel või kohtu kaudu nõudmisel tuleb arvestada elatise baassummat, elatist maksva vanema sissetulekut, lapsega koos veedetud aega, laste arvu peres ja riiklikke peretoetusi.

Näiteks, kui vanem teenib 1 448€ kuus (Eesti keskmine brutokuupalk) ning lapse kasvatamises ei osale, siis peab ta maksma lapsele elatist 200€ (baassumma) + 43€ (3% brutokuupalgast) - 30€ (pool lapsetoetusest) = 213€ kuus (varasema 292€ asemel).

Elatisraha suuruse arvutamiseks saate kasutada Alimendid.ee elatiskalkulaatorit. Alimentide vormistamise kohta saate lugeda lähemalt siit.

Täiendus: 01.04.2022 elatise arvutamise summasid korrigeeriti, mille tulemusena suurenes elatisraha 12.64 eurot võrra. Loe lähemalt siit.