Elatise uudised aprillis

Elatise uudised aprillis

Alimendid.ee
Alimendid.ee
30.04.2023  /  2 minuti lugemine

Kas mehe uus abikaasa peab tema elatisvõlgu maksma?

05.04.2023 / maaleht.delfi.ee

Võlgniku abikaasa üldjuhul võlgniku elatise võlgnevuse eest ei vastuta. Tuleb aga siiski arvestada, et kui võlgnikul ja tema abikaasal on vararežiimiks valitud varaühisus ja neile kuulub ühisvara, on võimalik sissenõude pööramine ka ühisvarale. Sellisel juhul ühisvara kõigepealt jagatakse ja siis on võimalik seda osa, mis jagamisel jääb võlgnikule, kasutada tema elatise võlgnevuse tasumiseks.

Kohus peab lõpetama rongavanemate poputamise

08.04.2023 / kesknadal.ee

Elatisraha arvutamise viis peab tagama, et laps saaks hoolimata oma vanemate lahkuminekust kasvada mõlema vanema materiaalsel toel. Kahjuks lähtub ka uus elatisraha arvutamise kord pigem Eesti keskmisest kui sellest, milline on vanemate tegelik elatustase.
Vanemate sissetulekud peaksid lapse elatisraha arvestamisel olema üks põhiline tegur, aga praktikas kipub pigem olema vaid erandkorras käsitletav. Ja ka sissetuleku hindamine on järjest keerulisem olukorras, kus platvormitööd ja OÜ-tamine võimaldab sissetulekute suurusega mängida.

Tallinn täpsustab sissetulekust sõltuva toetuse põhimõtteid

12.04.2023 / pealinn.ee

Muudatuse kohaselt loetakse edaspidi taotleja tuluallikaks ka saadud elatist. Samas arvestatakse makstud elatis ja täitemenetluses kinnipeetud summad sissetulekutest maha, kuna seda raha ei saa inimene või pere oma vajadusteks kasutada. Sissetulekuks ei loeta ka ühekordseid toetusi – näiteks sünni- või õppeaasta alguse toetus – ega muid riigi või omavalitsuse makstavaid hüvitisi.

Elatis täiskasvanud lapsele

19.04.2023 / foorum.perekool.ee

Täisealisel ei ole mingit täissummas elatist, vaid eeldatakse, et mingi osa teenib täisealine ise juurde. Kui lisaks täisealisele on ka alaealisi ülalpeetavaid, siis nendel on eesõigus elatisele.

Valitsus sai valmis perehüvitisi muutva seaduse eelnõu

24.04.2023 / err.ee

Alates järgmise aasta 1. jaanuarist on lasterikka pere toetuse suurus kolme kuni kuue lapse puhul 450 eurot kuus ning seitsme ja enama lapse puhul 650 eurot kuus. Samal ajal suureneb elatisabi, mida riik maksab lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem elatist ei maksa või ei tee seda vajalikus mahus, 100 eurolt 200 eurole kuus.