Elatise uudised juulis

Elatise uudised juulis

Alimendid.ee
Alimendid.ee
30.07.2023  /  2 minuti lugemine

Elatise nõudmine tagasiulatuvalt

11.07.2023 / foorum.perekool.ee

Maksekäsuga ei saa nõuda tagasiulatuvalt elatist, ainult hagimenetluses saab esitada mõlemad nõuded.

Täitemenetlusaegne elatisabi

14.07.2023 / juristaitab.ee

Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse lapsele, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee, ehkki elatis on temalt kohtuotsusega välja mõistetud. Elatisabile on õigus alaealisel lapsel või täisealisel lapsel kuni 21-aastaseks saamiseni, kui ta õpib. Selleks tuleb kohtuotsuse alusel algatada täitemenetlus ja esitada koos täitemenetluse avaldusega kohtutäiturile taotlus elatisabi saamiseks. Täitemenetlusaegse elatisabi saamise eelduseks on, et täitemenetlus on kestnud üks täiskuu. Kui ühekuulisele ooteperioodile järgneval kuul lapsele elatist ei laeku, hakkab Sotsiaalkindlustusamet lapsele maksma elatisabi kuni 100 eurot kalendrikuus.

Elatis täisealisele lapsele

23.07.2023 / juristaitab.ee

Täisealise lapse elatisnõude esitamise õiguse eelduseks on, et laps ei saa ise endale ülalpidamist teenida. Põhjuseks võib olla õppimine täiskoormusega päevaõppes nii, et tööl käia ei ole võimalik. Kui õppetöö toimub vaid mõnel päeval nädalas või õhtustel aegadel, saab täisealine isik kasvõi osakoormusega töötada ja vähemalt osaliselt endale ise ülalpidamist hankida. Seega sõltub elatise nõude esitamise edukus eeskätt õppevormist ja koormusest.

Elatiskalkulaator aitab vanemaid omavaheliste kokkulepete sõlmimisel

26.07.2023 / rmp.geenius.ee

Elatiskalkulaatori abil saadud summa, isegi kui arvutamisel kasutatakse kohustatud vanema tegelikku sissetulekut, ei pruugi olla see summa, mille kohus tegelikult välja mõistab. Kalkulaator on mõeldud vaid abistavaks tööriistaks summade arvutamisel. Kohus võtab konkreetsele lapsele elatise suurust kindlaks määrates esmajoones arvesse lapse tegelikke vajadusi, mida kalkulaatoris kuidagi kajastada ei saa. Kalkulaatoris on elatise arvutamisel aluseks võetud statistiline lapse keskmine ülalpidamiskulu, kuid kui konkreetse lapse tegelikud vajadused on sellest suuremad ja vanema varaline olukord võimaldab elatist suuremas summas maksta, siis mõistab kohus ka elatise välja suuremana.

Mis on elatis?

31.07.2023 / juristaitab.ee

Elatis on lapse ülalpidamiseks makstav raha. Ülalpidamist on õigustatud saama lisaks alaealisele lapsele ka täisealine laps, kes jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses või kõrgharidust, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Täisealine laps on õigustatud elatist saama, kui ta vajab abi, ega ole võimeline ennast ise ülal pidama.

Advokaat: piiriüleste abielude lahutamine on paras õiguslik peavalu. Millele mõelda välismaalasega abielludes?

31.07.2023 / arileht.delfi.ee

Teatud juhtudel ulatab abistava käe justiitsministeerium, kelle poole võib pöörduda avaldusega välisriigis täitemenetluse alustamiseks. See, kas justiitsiministeerium saab välisriigi võlgnikult elatise saamiseks abi pakkuda, sõltub sellest riigist, kus võlgnik elab ning sellest, kas nimetatud riik on liitunud laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise konventsiooniga. Kui võlgnik elab riigis, mis ei ole konventsiooniga liitunud, näiteks Venemaa, tuleb iseseisvalt pöörduda selle välisriigi kohtutäituri poole taotlusega alustada täitemenetlust. Samuti tuleb sellisel juhul pöörduda Eesti kohtutäituri poole ja volitada neid elatist vastu võtma.