Elatise uudised mais

Elatise uudised mais

Alimendid.ee
Alimendid.ee
30.05.2023  /  2 minuti lugemine

Kui suur on elatis, kui ema saab lasterikka pere toetust ja lapsed on vahepeal isaga?

04.05.2023 / perejakodu.delfi.ee

Lastest lahus elaval isal tuleb elatist tasuda kummalegi lapsele 206.16 eurot, kahele lapsele kokku seega 412.32 eurot. Loomulikult võivad vanemad kokku leppida ka teist­suguses elatise summas, kui näeb ette elatise seadusjärgne määr.

Kui suurt elatist küsida, kui lapsevanemate teed on läinud lahku?

05.05.2023 / blog.swedbank.ee

Esimene samm on võtta ette elatiskalkulaator, mis aitab kõiki neid tingimusi arvestades leida kiiresti minimaalse elatise suuruse. Kõik valemid on kalkulaatorisse perekonnaseaduse järgi juba lisatud ning sealt kokku arvutatav summa on aruteluks hea algus.

Sotsiaalkomisjon arutab peretoetuste muutmist avalikul istungil

09.05.2023 / riigikogu.ee

Sotsiaalkomisjon arutab avalikul istungil eelnõu, millega plaanitakse suurendada elatisabi suurust ja vähendada vähem kui aasta tagasi kokku lepitud lasterikka pere toetusi.

Kuidas teha kindlaks lapse isa elukoht, kui tegemist on Läti Vabariigi kodanikuga?

17.05.2023 / vastused.ee

Kui kohtule ei piisa lapse isa e-posti aadressi edastamisest ja kohus soovib saada ka kehtivaid elukohaandmeid, esitage päring Läti politseile. Samuti võite proovida infot saada ühistelt tuttavatelt (kui neid on).

Elatis lapse täisealiseks saades

23.05.05.2023 / juristaitab.ee

Täiealiseks saades, ei ole enam seadusega sätestatud miinimumelatist, vaid kohtus tuleb kirjeldada ja tõendada lapse vajadused, tuua esile, millisel määral saab laps katta oma vajadused oma sissetulekute arvel (töövõime- ja puudetoetus). Vanematelt saab nõuda elatise andmist kuni kooli (täiskoormusega päevaõppes) lõpetamiseni ent mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni ulatuses, mis jäävad lapse enda sissetulekutest katmata.

Arvamus seaduseelnõu 17 SE kohta

26.05.2023 / oiguskantsler.ee

Pole ühtki mõistlikku ja asjakohast põhjust, miks peaks lasterikka pere toetuse maksmist jätkates kohtlema peresid erinevalt, sõltuvalt sellest, kui suures ulatuses on nad seni toetust saanud. Samuti pole ühtki mõistlikku ja asjakohast põhjust, miks peaks toetuse maksmise lõpetama sisuliselt üleöö neile peredele, kelle 19-aastaseks saanud laps õpib 30. juunil 2023 põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes või saab sel päeval 19-aastaseks. Eelnõu soovimatu tagajärg võib olla see, et mõned põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppivad noored võivad jätta maikuus õpingud pooleli, selleks et pere saaks aasta lõpuni vähendatud mahus lasterikka pere toetust. Seega on eelnõu vastuolus põhiseadusega.