Elatise uudised märtsis

Elatise uudised märtsis

Alimendid.ee
Alimendid.ee
04.04.2023  /  1 minuti lugemine

Uue peretoetuse kibedad viljad. Kärgperede lood ei ole seebiooper, vaid näited elust enesest

01.03.2023 / ekspress.delfi.ee

2022. aastal kasvas märgatavalt elatisenõuete vähendamise arv. Varem avaldati soovi vähendada kuni 253 nõuet aastas, 2022. aastal aga esitati kokku 437 elatise vähendamise nõuet.

Kuidas arvutatakse elatisraha summasid? Mil määral arvestatakse selles peretoetusi?

01.03.2023 / perejakodu.delfi.ee

Alates 01.01.2022 jõustusid miinimumelatise suurust käsitlevad muudatused perekonnaseaduses ja elatise suuruse kindlaksmääramisel lubas seadus edaspidi sõnaselgelt arvesse võtta ka riiklikult makstavaid peretoetusi ja lahus elava vanemaga veedetud päevi, mil vanem annab lapsele ülalpidamist vahetult. Samuti andis kõnealune seadusemuudatus aluse vähendada elatist juhul, kui elatist saavate laste vanusevahe on väiksem kui kolm aastat. Vanemal on võimalik nõuda elatist ka suuremas summas kui miinimummäär. Kui omavahel selles osas kokkuleppele ei saada, tuleb aga kohtusse pöördudes lapse vajaduste suurust tõendada. Sellisel juhul tuleb arvestada ka põhimõttega, et (reeglina) jaotab kohus lapse ülalpidamiskulud vanemate vahel võrdsetes osades ehk peale toetus(t)e mahaarvamist jääb mõlema vanema kanda pool lapse ülalpidamiskuludest.

Elatisabi

06.03.2023 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Elatisabi kuni 100 eurot kuus maksab riik lastele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust. Elatisabile on õigus Eestis elaval alaealisel lapsel või kuni 21-aastasel lapsel, kui ta õpib. Elatisabi on võimalik taotleda kohtu-, täite- ja pankrotimenetluse ajal.

Peretoetus ju tõusis. Miks ma peaksin elatist sama palju kui varem maksma?

04.03.2023 / ekspress.delfi.ee

Veebruarist jõustunud peretoetuse seadusemuudatus võimaldab maksta elatist väiksemas ulatuses. Lastele makstava elatise arvutamisel saab arvesse võtta suurenenud peretoetust pooles ulatuses. Lasterikka pere toetus on nüüd kolme kuni kuue lapsega perele 650 eurot kuus. Kui varem pidi kolme lapse juurest lahkunud vanem maksma lastele teatud summa elatist, siis nüüd saab ta nõuda, et see summa oleks väiksem.

Elatise suurus ja lasterikka pere toetus

16.03.2023 / oiguskantsler.ee

Ei saa praegu abstraktselt öelda, et olukord, kus elatise arvutamisel läheb arvesse vaid pool lasterikka pere toetusest ja teine pool jääb pere heaolu suurendamiseks, oleks põhiseadusvastane. Kui lastest lahus elav vanem siiski tunneb, et konkreetsel juhul on olukord tema suhtes ebaõiglane, võib ta pöörduda kohtusse ja paluda kohtul elatise suurus üle vaadata. Seda, kuidas kohus asja lahendaks, ei saa ette arvata.

Kui suur on miinimumelatis alates 01.04.2023?

23.03.2023 / Alimendid.ee

Alates 01.04.2023 on miinimumelatis ühele lapsele 260.33 eurot kuus.