Elatise uudised septembris

Elatise uudised septembris

Alimendid.ee
Alimendid.ee
30.09.2023  /  2 minuti lugemine

Riiklikult perelepitusteenuselt sai esimesel tegevusaastal abi üle pooletuhande perekonna

05.09.2023 / eestinaine.delfi.ee

Teenusele jõudnud perekondadest 524 pöördusid Sotsiaalkindlustusameti poole ise ning kohtu kaudu suunati teenusele 143 perekonda. Eduka tulemuse ehk vanemluskokkuleppeni on jõudnud aastaga 146 perekonda. Neist 23 perekonda suunas perelepitusse kohus ning 123 perekonda esitasid taotluse ise. Kokkuleppele jõuti keskmiselt nelja-viie kohtumisega, mis toimusid kolme kuu vältel.

Elatisnõude täitmise aegumine

15.09.2023 / juristaitab.ee

Lapse ülalpidamiskohustuse ehk elatisnõude aegumistähtaeg on kümme aastat iga üksiku kohustuse jaoks. Aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, kui kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks. Aegumine on peatunud kuni lapse täisealiseks saamiseni ehk aegumist ei saa taotleda ajal, mil laps on alaealine.

Elatis ja lapse elukoha määramine

20.09.2023 / juristaitab.ee

Elatise vaidluses on poolteks laps ja eraldi elav vanem, lapsega koos elav vanem ei ole pooleks ja elatise välja mõistmine seadusjärgses miinimummääras on igati tõenäoline.

Elatis, kui tasuma kohustatud isik on kinnipidamisasutuses

25.09.2023 / juristaitab.ee

Kui on olemas kohtulahend, on Teil võimalik alustada täitemenetlus ja taotleda täitemenetluseaegset elatisabi riigilt. Kui aga seni on tasutud kohtuväliselt, tuleks esmalt pöörduda kohtusse elatise välja mõistmiseks paludes kohtul hagi tagamise korras määrata elatis ka kohtumenetluse ajaks. Sel juhul saate taotleda Sotsiaalkindlustusametist kohtumenetluse aegset elatisabi juba menetluse ajal ja menetluse lõppedes teha täitemenetluse alustamise avaldus koos elatisabi taotlusega kohtutäiturile.