Kui suur on elatise miinimum 2023. aastal?

Kui suur on elatise miinimum 2023. aastal?

Alimendid.ee
Alimendid.ee
27.01.2023  /  2 minuti lugemine

💶 Elatis 2023. aastal

Postituse kirjutamise hetkel ei ole teada, kui suur oli 2022. aasta keskmine brutokuupalk ja kui palju muutus tarbijahinnaindeks. Seetõttu ei ole võimalik veel arvutada täpseid 2023. aasta elatise summasid.

2022. aasta esimese 3 kvartali andmete põhjal saab aga järeldada, et tarbijahinnaindeks tõusis aastaga 19.4% ja keskmine brutokuupalk 1648.41 euroni. Seega on 2023. aastal elatise baassumma hinnanguliselt 249.78 eurot ja 3% brutokuupalgast 49.45 eurot. Lisaks tuleb võtta arvesse, et 2023. aastal tõusis lapsetoetus 80 euroni.

Eeltoodu tähendab, et 2023. aastal on elatise miinimum ühele lapsele umbes 260 eurot kuus ehk 35 eurot rohkem kui 2022. aastal.

Täpne summa selgub 2023. aasta esimeses kvartalis ja uued elatise määrad hakkavad kehtima alates 01.04.2023. Käesolevas postituses on kirjeldatud elatisraha summasid, mida tuleb maksta kuni 31.03.2023.

📈 Elatise miinimum

Varasematel aastatel oli seadusjärgne elatise miinimum pool töötasu alammäärast. Kuna töötasu alammäär tõusis väga kiiresti, siis tõusis automaatselt ka elatise miinimummäär.

2022. aastal regulatsiooni muudeti ning kaotati ära elatise miinimummäär. Alates 01.01.2022 tuleb elatis arvutada igale lapsele eraldi, võttes arvesse konkreetse lapse ja perega seotud asjaolusid.

🧒 Millest koosneb lapse elatisraha?

Lapse elatise suurus moodustub 5 komponendist:

  • Elatise baassumma: 209.20€, mis on statistiliselt pool alaealise lapse keskmisest ülalpidamiskulust.

  • Elatist maksva vanema sissetulek: 46.44€, mis on 3% eelmise aasta keskmisest brutokuupalgast.

  • Peretoetused: Sõltuvalt sellest, kumma vanema kontole laekuvad peretoetused, väheneb või suureneb elatis poole toetussumma võrra.

  • Lapse elukoht: Kui laps viibib elatist maksva vanema juures 7 - 15 ööpäeva kuus, väheneb elatis koosveedetud päevade võrra.

  • Elatist saavate laste arv: Kui elatist saavad sama pere mitu last ja laste vanusevahe on alla 3 aasta, väheneb teiste laste elatis 15% esimese lapse elatisega võrreldes.

🧮 Kuidas arvutada lapse elatist?

Elatise suurus tuleb arvutada igale alaealisele lapsele eraldi, lähtudest alljärgnevast valemist:

Elatisraha = 209.20€ (baassumma) + 46.44€ (3% brutokuupalgast) ± 30€ (50% peretoetustest) - lapsega koosveedetud päevad - 15% elatise maksmisel sama pere mitmele lapsele.

Kuna käsitsi võib elatise arvutamine olla keeruline, siis soovitame kasutada elatiskalkulaatorit.

👪 Näited

Alljärgnevad näited on mõeldud elatise arvutamise lihtsustamiseks. Summade arvutamisel on lähtutud eeldusest, et elatist maksva vanema sissetulek ei ole teada, selle üle ei ole vaidlust või see on suurusjärgus 1 300€ (neto ehk kätte).

Elatise arvutamine ühele alaealisele lapsele:

Näide 1: Lapsetoetus laekub last kasvatavale vanemale ja elatist maksev vanem lapse elus ei osale. Elatise suurus on 209.20 + 46.44 - 30 - 0 - 0 = 225.64€.

Näide 2: Lapsetoetus laekub last kasvatavale vanemale ja laps viibib elatist maksva vanema juures alla 7 ööpäeva kuus. Elatise suurus on 209.20 + 46.44 - 30 - 0 - 0 = 225.64€.

Näide 3: Lapsetoetus laekub elatist maksvale vanemale vanemale ja laps viibib tema juures alla 7 ööpäeva kuus. Elatise suurus on 209.20 + 46.44 + 30 - 0 - 0 = 285.64€.

Näide 4: Lapsetoetus laekub elatist maksvale vanemale vanemale ja laps viibib tema juures 7 ööpäeva kuus. Elatise suurus on 209.20 + 46.44 + 30 - 105.31 + 0 = 180.33€.

Elatise arvutamine kahele alaealisele lapsele:

Näide 1: Lastetoetused laekuvad lapsi kasvatavale vanemale, elatist maksev vanem laste elus ei osale ja laste vanusevahe on üle 3 aasta. Elatise suurus mõlemale lapsele on 209.20 + 46.44 - 30 - 0 - 0 = 225.64€.

Näide 2: Lastetoetused laekuvad lapsi kasvatavale vanemale, elatist maksev vanem laste elus ei osale ja laste vanusevahe on alla 3 aasta. Elatise suurus esimesele lapsele on 209.20 + 46.44 - 30 - 0 - 0 = 225.64€ ning teisele lapsele 209.20 + 46.44 - 30 - 0 - 33.85 = 191.79€.