Hinnad

Alimendid.ee teenuste hinnad

Elatisinfo

Kiire juristi õigusabi elatisega seotud küsimustes

1.99 /min
 • Korrektse elatise arvutamine
 • Kiired vastused juristilt
 • Teenus Sinule sobival ajal
 • Vajadusel dokumentide analüüs
 • Õiguslik hinnang olukorrale

Arvutamine

Juristi poolt korrektse elatissumma arvutamine

29 /kokku
 • Korrektse elatise arvutamine
 • Kirjalik elatise arvutuskäik
 • Vastus kätte 1 tööpäevaga
 • Vastus ja arvutuskäik e-kirja teel

Konsultatsioon

Juristi konsultatsioon elatisega seotud küsimustes

49 /kokku
 • Korrektse elatise arvutamine
 • Kirjalik elatise arvutuskäik
 • Nõustamine 1 tööpäeva jooksul
 • Nõustamine telefoni/e-posti teel
 • Õiguslik hinnang olukorrale
 • Vajadusel dokumentide analüüs
 • Vajadusel elatisvõla arvutamine

Dokumendid

Elatise dokumentide koostamine

Elatisabi

Juristi poolt elatisabi dokumentide koostamine

49-199 /kokku
 • Korrektne elatise dokument
 • Dokumendi maht 3-8 lk
 • Dokument kätte 3 tööpäevaga
 • Vajadusel dokumendi kohandus
 • Elatis 1-3 alaealisele lapsele
 • Õiguslik hinnang olukorrale
 • Vajadusel dokumentide analüüs
 • Menetlusaegne juristi õigusabi
 • Prioriteetne klienditugi
 • Elatisvõla nõudmine
 • Elatisabi nõudmine
 • Lisadokumentide koostamine

Dokument

Juristi poolt elatise dokumentide koostamine

69-199 /kokku
 • Korrektne elatise dokument
 • Dokumendi maht 3-8 lk
 • Dokument kätte 3 tööpäevaga
 • Vajadusel dokumendi kohandus
 • Elatis 1-3 alaealisele lapsele
 • Õiguslik hinnang olukorrale
 • Vajadusel dokumentide analüüs
 • Menetlusaegne juristi õigusabi
 • Prioriteetne klienditugi
 • Elatisvõla nõudmine
 • Elatisabi nõudmine
 • Lisadokumentide koostamine

Täisteenus

Juristi poolt elatise kohtumenetluse läbiviimine

99 /tund
 • Korrektse elatise arvutamine
 • Kirjalik elatise arvutuskäik
 • Alustamine 1 tööpäeva jooksul
 • Nõustamine telefoni/e-posti teel
 • Õiguslik hinnang olukorrale
 • Vajadusel dokumentide analüüs
 • Vajadusel elatisvõla nõudmine
 • Õigusabi kogu menetluse ajal
 • Kõikide dokumentide koostamine
 • Juristi poolt menetluse läbiviimine