Peretoetuste kalkulaator

Arvuta oma peretoetuste summa

Alates 01.01.2023 on igakuine lapsetoetus 1 ja 2 lapse korral 80€ ning alates 3 lapsest 100€. Igakuine lasterikka pere toetus on 3-6 lapse korral 650€ ning 7 ja enama lapse korral 850€.

Arvuta kalkulaatoriga oma pere toetuse summa:

Kui palju kasvab Sinu peres alla 19-aastaseid lapsi?

lapse korral on toetus kokku kuus

Suurenenud toetuseid hakatakse maksma alates 01.01.2023, kuid jaanuarikuu toetusest saab suurenenud osa kätte hiljemalt 31.05.2023.

Toetuste suurused ja muutunud kord on näha allolevast tabelist.

2022 2023 2024 2025
Lapsetoetus 1 ja 2 lapse korral 60€ 80€ 80€ 80€
Üksikvanema lapse toetus 19.18€ 80€ 80€ 80€
Lasterikka pere toetus 3-6 lapse korral 300€ 650€ 650€ 650€
Lasterikka pere toetus 7+ lapse korral 400€ 850€ 850€ 850€
Lasterikka pere toetuse indekseerimine ei toimu ei toimu jah (01.05.2024) jah
Lasterikka pere vanima lapse ülempiir 18 18 18 18
Lasterikka pere toetuse astmeline vähenemine* ei toimu jah (01.01.2023) jah (01.05.2024) jah
Lasterikka pere toetust arvestatakse elatise maksmisel jah ei ei ei

* 1/3 võrra pärast vanima lapse 19-aastaseks saamist