Teenused

Alimendid.ee õigusbüroo teenused

Elatise infotelefon

Juristi nõustamine ja õigusabi infotelefoni vahendusel

Juristi konsultatsioon

Juristi konsultatsioon elatisega seotud küsimustes

Elatissumma arvutamine

Seadusjärgse elatissumma ja elatisvõla arvutamine

Dokumentide koostamine

Elatisega seotud juriidiliste dokumentide koostamine

Kohtus esindamine

Kohtuistungil esindamine ja kohtumenetluse läbiviimine

Elatise nõudmine

Elatisraha nõudmine kohtuväliselt ja kohtu kaudu

Elatissumma muutmine

Kohtu määratud elatissumma suurendamine ja vähendamine

Isaduse tuvastamine

DNA ekspertiisi läbiviimine ja põlvnemise tuvastamine

Läbirääkimiste pidamine

Läbirääkimiste pidamine ja elatisvaidluse lahendamine

Jooned

Kuidas saame Sind aidata?