Elatise täisteenus

Koostame vajalikud dokumendid ja viime läbi elatise menetluse

Kiire. Lihtne. Usaldusväärne.

Jooned

Hind

Juristi konsultatsiooni hind

349 /hind

Täisteenus

Juristi poolt elatise menetluse läbiviimine

 • Juristi konsultatsioon
 • Nõustamine telefoni/e-posti teel
 • Juristi vastused küsimustele
 • Lisaküsimuste esitamise võimalus
 • Dokumentide analüüs
 • Elatise dokumendi koostamine
 • Dokument kätte 1 päevaga
 • Menetlusaegne nõustamine
 • (Kohtu)menetluse läbiviimine
 • Õigusabikulude tagasinõudmine
 • Elatisabi taotlemine

Juristi täisteenus

lapse elatisega seotud küsimustes

Alusta siit