Kasutustingimused

Alimendid.ee kasutustingimused

Thanks for using our products and services ("Services"). The Services are provided by Pixeel Ltd. ("Space"), located at 153 Williamson Plaza, Maggieberg, MT 09514, England, United Kingdom.

By using our Services, you are agreeing to these terms. Please read them carefully.

Our Services are very diverse, so sometimes additional terms or product requirements (including age requirements) may apply. Additional terms will be available with the relevant Services, and those additional terms become part of your agreement with us if you use those Services.

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused (edaspidi "Kasutustingimused") reguleerivad internetiaadressil www.alimendid.ee asuva veebilehe (edaspidi "Veebileht") kaudu pakutava hagiavalduse koostamise teenuste (edaspidi "Teenus") kasutamise tingimusi.

1.2. Veebilehe operaatoriks ja teenuse pakkujaks on Alimendid.ee OÜ (edaspidi "Alimendid.ee"), aadress Paavli 5/1 Tallinn 10412, äriregistri kood11269840, e-posti aadress info@alimendid.ee.

1.3. Veebilehe kasutaja (edaspidi "Kasutaja") kinnitab Kasutustingimustega nõustumisel, et kõik tema poolt sisestatud andmed on õiged ja tal on kõik õigused ja volitused Teenuste kasutamiseks.

2. Teenus

2.1. Alimendid.ee võimaldab Kasutajal koostada Veebilehe kaudu menetlusdokumente kohtu kaudu alaealisele lapsele igakuise elatise nõudmiseks või elatise vähendamiseks.

2.2. Teenuse osutamiseks peab Kasutaja täitma veebilehel http://alimendid.ee/et/dokument ettenähtud kohustuslikud andmeväljad.

2.3. Sõltuvalt valitud paketist on teenustasu suuruseks 69€, 99€ või 199€. Kõikide Veebilehel müüdavate teenuste hinnad on avaldatud eurodes.

2.4. Teenuse eest tasumise järel koostab Alimendid.ee lepingu esemeks oleva menetlusdokumendi ja saadab selle Kasutaja e-posti aadressile. Sõltuvalt valitud paketist saadetakse menetlusdokument 1 tunni, 3 päeva või 5 päeva jooksul.

2.5. Teenustasu saab tasuda turvaliselt läbi Eesti pangamaksete: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele, Pocopay. Maksete vahendajaks on Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebilehte vastava panga turvalises keskkonnas. Alimendid.ee'l puudub ligipääs Kasutaja panga andmetele.

2.6. Alimendid.ee on Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja. Alimendid.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

2.7. Pangalingi vahendusel makse sooritamise järel tuleb Kasutajal vajutada nupule "Tagasi kaupmehe juurde", mille järel suunatakse Kasutaja tellimuse kättesaamist kinnitavale veebilehele.

2.8. Tellimuse kinnitamise järel puudub Kasutajal lepingust taganemise õigus (VÕS § 53 lg 4 p 1). Lepingu esemeks oleva menetlusdokumendi koostamise ja Kasutajale saatmisega on Alimendid.ee täitnud täielikult kõik lepingust tulenevad kohustused.

2.9. Veebilehe kaudu menetlusdokumendi koostamine ei kujuta endast õigusabiteenuse osutamist. Õigusalase abi saamiseks võib Kasutaja soovi korral võtta ühendust Alimendid.ee-ga, kirjutades aadressile info@alimendid.ee.

3. Isikuandmed

3.1. Veebilehte ja hagiavalduse sisu puudutavad autori- ja muud õigused kuuluvad Alimendid.ee-le.

3.2. Veebilehe abil koostatud hagiavaldus ja selle sisu on konfidentsiaalne. Kasutajal on õigus edastada hagiavalduse dokument üksnes ülalpidamiskohustust rikkuvale vanemale. Kasutajal ei ole õigust ilma Alimendid.ee eelneva kirjaliku nõusolekuta avalikult kättesaadavaks teha Alimendid.ee poolt koostatud hagiavalduse sisu.

3.3. Alimendid.ee töötleb järgnevaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress. Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda enda poolt sisestatud andmetega ja nõuda Alimendid.ee-lt kõikide Kasutajat puudutavate ja tema poolt sisestatud andmete kustutamist.

3.4. Alimendid.ee ei edasta, müü ega avalikusta Kasutaja andmeid kolmandatele osapooltele.

4. Lõppsätted

4.1. Alimendid.ee-l on õigus Kasutustingimusi igal ajal muuta. Muudetud Kasutustingimused jõustuvad nende avaldamisel Veebilehel.

4.2. Alimendid.ee ei vastuta otseste, kaudsete, karistuslike, faktiliste või kaasuvate kahjude eest, mis tulenevad Teenuste kasutamisest või Veebilehe sisust isegi juhul, kui Alimendid.ee oli teadlik sellise kahju tekkimise võimalikkusest.

4.3. Kasutustingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

4.4. Võimalikke vaidlusi püüavad Kasutaja ja Alimendid.ee lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas.