Elatise dokument

Elatise dokument

Elatise dokumendi koostamine

Teenus hõlmab järgmiste elatise dokumentide koostamist:

  • Elatise nõudmine kohtuväliselt
  • Elatise nõudmine kohtu kaudu
  • Elatisvõla sissenõudmine
  • Isaduse tuvastamine
  • Elatise suurendamine
  • Elatise vähendamine
  • Elatise summa kindlaks määramine
  • Kohtuväline elatise kokkulepe

Dokumendi koostamiseks palun sisesta andmed ja vasta esitatud küsimustele. See võtab aega ligikaudu 5 minutit. Valmis dokumendi saadame Sinule e-posti teel. Vajadusel võid saata lisamaterjalid aadressile info@alimendid.ee.

Andmete sisestamise järel saad valida sobiva paketi ja maksta teenustasu turvaliselt makselingi vahendusel.

1. Mina

Minu andmed

Vali roll:

Vali roll
Vali roll

Vali soovitud dokument:

Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument

Vali soovitud dokument:

Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument

Sinu andmed

Sisesta ees- ja perekonnanimi
Sisesta isikukood
Sisesta elukoha aadress
Sisesta telefoninumber
Sisesta e-posti aadress
Sisesta arvelduskonto number

2. Laps

Lapse andmed

Mitmele lapsele soovid elatist nõuda?

Mitmele lapsele soovid elatist nõuda?

Mitmele lapsele soovid elatist suurendada?

Mitmele lapsele soovid kokkulepet koostada?

Mitme lapse elatisvaidlust soovid lahendada?

Mitme lapse elatist soovid kindlaks määrata?

Mitmele lapsele soovid elatist vähendada?

Mitmele lapsele soovid kokkulepet koostada?

Lapse andmed

Sisesta lapse ees- ja perekonnanimi
Sisesta lapse isikukood
Vali, kellele laekub lapsetoetus
Vali ööpäevade arv
Vali, kas soovid nõuda elatisvõlga
Vali päev
Vali kuu
Vali aasta
Є Sisesta summa (ainult numbrites)

Teise lapse andmed

Sisesta lapse ees- ja perekonnanimi
Sisesta lapse isikukood
Vali, kellele laekub lapsetoetus
Vali ööpäevade arv
Vali, kas soovid nõuda elatisvõlga
Vali päev
Vali kuu
Vali aasta
Є Sisesta summa (ainult numbrites)

Kolmanda lapse andmed

Sisesta lapse ees- ja perekonnanimi
Sisesta lapse isikukood
Vali, kellele laekub lapsetoetus
Vali ööpäevade arv
Vali, kas soovid nõuda elatisvõlga
Vali päev
Vali kuu
Vali aasta
Є Sisesta summa (ainult numbrites)

3. Vanem

Teise vanema andmed

Teise vanema andmed

Sisesta ees- ja perekonnanimi
Sisesta isikukood
Sisesta elukoha aadress
Sisesta telefoninumber
Sisesta e-posti aadress
Vali sobiv vastus
Vali sobiv vastus
Vali sobiv vastus
Vali sobiv vastus