Elatise täisteenus

Teenuse tutvustus

Teenus sisaldab esmast konsultatsiooni, dokumentide koostamist ning kogu elatise menetluse läbiviimist. Sõltuvalt Sinu olukorrast, on teenuse sisuks:

  • Elatise nõudmine kohtuväliselt
  • Elatise nõudmine kohtu kaudu
  • Varasema kohtulahendi muutmine
  • Isaduse tuvastamine
  • Elatise suurendamine
  • Elatise vähendamine
  • Elatissumma kindlaks määramine
  • Kohtuväline elatise kokkulepe

Teenuse saamiseks sisesta andmed ja vasta küsimustele. Võtame ühendust 1 tööpäeva jooksul. Teenustasu saad tasuda pärast menetluse lõppu.

Samm 1 / 4

1. Mina

Minu andmed

Vali roll:

Vali roll
Vali roll

Vali soovitud dokument:

Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument

Vali soovitud dokument:

Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument

Sinu andmed

Sisesta ees- ja perekonnanimi
Sisesta isikukood
Sisesta elukoha aadress
Sisesta telefoninumber
Sisesta e-posti aadress
Sisesta arvelduskonto number
Samm 2 / 4

2. Laps

Lapse andmed

Mitmele lapsele soovid elatist nõuda?

Mitmele lapsele soovid elatist nõuda?

Mitmele lapsele soovid elatist suurendada?

Mitmele lapsele soovid kokkulepet koostada?

Mitme lapse elatisvaidlust soovid lahendada?

Mitme lapse elatist soovid kindlaks määrata?

Mitmele lapsele soovid elatist vähendada?

Mitmele lapsele soovid kokkulepet koostada?

Lapse andmed

Sisesta lapse ees- ja perekonnanimi
Sisesta lapse isikukood
Vali, kellele laekub lapsetoetus
Vali ööpäevade arv
Vali, kas soovid nõuda elatisvõlga
Vali päev
Vali kuu
Vali aasta
Є Sisesta summa (ainult numbrites)

Teise lapse andmed

Sisesta lapse ees- ja perekonnanimi
Sisesta lapse isikukood
Vali, kellele laekub lapsetoetus
Vali ööpäevade arv
Vali, kas soovid nõuda elatisvõlga
Vali päev
Vali kuu
Vali aasta
Є Sisesta summa (ainult numbrites)

Kolmanda lapse andmed

Sisesta lapse ees- ja perekonnanimi
Sisesta lapse isikukood
Vali, kellele laekub lapsetoetus
Vali ööpäevade arv
Vali, kas soovid nõuda elatisvõlga
Vali päev
Vali kuu
Vali aasta
Є Sisesta summa (ainult numbrites)
Samm 3 / 4

3. Vanem

Teise vanema andmed

Teise vanema andmed

Sisesta ees- ja perekonnanimi
Sisesta isikukood
Sisesta elukoha aadress
Sisesta telefoninumber
Sisesta e-posti aadress
Vali sobiv vastus
Vali sobiv vastus
Vali sobiv vastus
Vali sobiv vastus