Õigusabi täisteenus

Täisteenus

Juristi poolt elatise menetluse läbiviimine

Teenus katab kõik vajalikud etapid, alates esmasest konsultatsioonist kuni menetluse lõpuni:

  • Juristi esmane konsultatsioon
  • Asjaolude põhjalik analüüs
  • Elatise dokumendi koostamine
  • Lisadokumentide koostamine
  • Dokumentide esitamine kohtule
  • Kohtumenetluses esindamine
  • Nõustamine menetluse kestel
  • Õigusabikulude tagasinõudmine

Alustamiseks palun sisesta vajalikud andmed ja vasta küsimustele. See võtab aega ligikaudu 5 minutit. Seejärel tutvume asjaoludega ja võtame Sinuga ühendust 1 tööpäeva jooksul. Vajadusel võid saata lisamaterjalid aadressile info@alimendid.ee.

Teenustasu on võimalik tasuda pärast esmast konsultatsiooni või menetluse lõppedes.

1. Mina

Minu andmed

Vali roll:

Vali roll
Vali roll

Vali soovitud dokument:

Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument

Vali soovitud dokument:

Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument

Sinu andmed

Sisesta ees- ja perekonnanimi
Sisesta isikukood
Sisesta elukoha aadress
Sisesta telefoninumber
Sisesta e-posti aadress
Sisesta arvelduskonto number

2. Laps

Lapse andmed

Mitmele lapsele soovid elatist nõuda?

Mitmele lapsele soovid elatist nõuda?

Mitmele lapsele soovid elatist suurendada?

Mitmele lapsele soovid kokkulepet koostada?

Mitme lapse elatisvaidlust soovid lahendada?

Mitme lapse elatist soovid kindlaks määrata?

Mitmele lapsele soovid elatist vähendada?

Mitmele lapsele soovid kokkulepet koostada?

Lapse andmed

Sisesta lapse ees- ja perekonnanimi
Sisesta lapse isikukood
Vali, kellele laekub lapsetoetus
Vali ööpäevade arv
Vali, kas soovid nõuda elatisvõlga
Vali päev
Vali kuu
Vali aasta
Є Sisesta summa (ainult numbrites)

Teise lapse andmed

Sisesta lapse ees- ja perekonnanimi
Sisesta lapse isikukood
Vali, kellele laekub lapsetoetus
Vali ööpäevade arv
Vali, kas soovid nõuda elatisvõlga
Vali päev
Vali kuu
Vali aasta
Є Sisesta summa (ainult numbrites)

Kolmanda lapse andmed

Sisesta lapse ees- ja perekonnanimi
Sisesta lapse isikukood
Vali, kellele laekub lapsetoetus
Vali ööpäevade arv
Vali, kas soovid nõuda elatisvõlga
Vali päev
Vali kuu
Vali aasta
Є Sisesta summa (ainult numbrites)

3. Vanem

Teise vanema andmed

Teise vanema andmed

Sisesta ees- ja perekonnanimi
Sisesta isikukood
Sisesta elukoha aadress
Sisesta telefoninumber
Sisesta e-posti aadress
Vali sobiv vastus
Vali sobiv vastus
Vali sobiv vastus
Vali sobiv vastus