Täisteenus

Elatise täisteenus

Juristi poolt elatise menetluse läbiviimine

Teenus sisaldab juristi konsultatsiooni, dokumentide koostamist ja elatise menetluse läbiviimist, mille sisuks on:

  • Elatise nõudmine kohtuväliselt
  • Elatise nõudmine kohtu kaudu
  • Elatise kindlaks määramine
  • Elatisvõla nõudmine
  • Elatise suurendamine
  • Elatise vähendamine
  • Isaduse tuvastamine
  • Elatiskokkuleppe sõlmimine

Teenuse tellimiseks sisesta andmed ja vasta küsimustele. Tutvume sisestatud andmetega ja võtame ühendust 1 päeva jooksul. Asjaga seotud dokumendid palume saata aadressile info@alimendid.ee.

Teenustasu on kokku 349 eurot, mille saad tasuda turvaliselt tellimuse vormistamisel või pärast menetluse lõppu.

1. Mina

Minu andmed

Vali roll:

Vali roll
Vali roll

Milleks soovid dokumenti kasutada?

Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument

Millist dokumenti soovid koostada?

Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument
Vali vähemalt üks dokument

Sisesta enda andmed

Sisesta ees- ja perekonnanimi
Sisesta isikukood
Sisesta elukoha aadress
Sisesta telefoninumber
Sisesta e-posti aadress
Sisesta arvelduskonto number

2. Laps

Lapse andmed

Mitmele lapsele soovid elatist nõuda?

Mitmele lapsele soovid elatist nõuda?

Mitmele lapsele soovid elatist suurendada?

Mitmele lapsele soovid kokkulepet koostada?

Mitme lapse elatisvaidlust soovid lahendada?

Mitme lapse elatist soovid kindlaks määrata?

Mitmele lapsele soovid elatist vähendada?

Mitmele lapsele soovid kokkulepet koostada?

Vali laste arv
Vali laste arv
Vali laste arv

Lapse andmed

Sisesta lapse ees- ja perekonnanimi
Sisesta lapse isikukood
Vali, kellele laekub lapsetoetus
Vali ööpäevade arv
Vali, kas soovid nõuda elatisvõlga
Vali päev
Vali kuu
Vali aasta
Sisesta summa (ainult numbrites)

Teise lapse andmed

Sisesta lapse ees- ja perekonnanimi
Sisesta lapse isikukood
Vali, kellele laekub lapsetoetus
Vali ööpäevade arv
Vali, kas soovid nõuda elatisvõlga
Vali päev
Vali kuu
Vali aasta
Sisesta summa ainult numbrites

Kolmanda lapse andmed

Sisesta lapse ees- ja perekonnanimi
Sisesta lapse isikukood
Vali, kellele laekub lapsetoetus
Vali ööpäevade arv
Vali, kas soovid nõuda elatisvõlga
Vali päev
Vali kuu
Vali aasta
Sisesta summa ainult numbrites

3. Vanem

Teise vanema andmed

Sisesta teise vanema andmed

Sisesta ees- ja perekonnanimi
Sisesta isikukood
Sisesta elukoha aadress
Sisesta telefoninumber
Sisesta e-posti aadress
Vali sobiv vastus
Vali sobiv vastus
Vali sobiv vastus
Vali sobiv vastus