Lihtsaim viis alimentide vormistamiseks

Nõustame ja koostame dokumendid lapse elatise vormistamiseks

Kiire. Lihtne. Usaldusväärne.

Jooned

Hinnad

Alimendid.ee teenuste hinnad

29 /hind

Konsultatsioon

Juristi konsultatsioon elatise küsimuses

 • Juristi konsultatsioon
 • Dokumentide analüüs
 • Nõustamine telefoni/e-posti teel
 • Juristi vastused küsimustele
 • Lisaküsimuste esitamise võimalus
POPULAARNE
49 /hind

Dokument

Elatise dokument koos juristi konsultatsiooniga

 • Juristi konsultatsioon
 • Dokumentide analüüs
 • Nõustamine telefoni/e-posti teel
 • Juristi vastused küsimustele
 • Lisaküsimuste esitamise võimalus
 • Elatise dokumendi koostamine
 • Dokument kätte 1 päevaga
 • Menetlusaegne nõustamine
349 /hind

Täisteenus

Juristi poolt elatise menetluse läbiviimine

 • Juristi konsultatsioon
 • Dokumentide analüüs
 • Nõustamine telefoni/e-posti teel
 • Juristi vastused küsimustele
 • Lisaküsimuste esitamise võimalus
 • Elatise dokumendi koostamine
 • Dokument kätte 1 päevaga
 • Menetlusaegne nõustamine
 • (Kohtu)menetluse läbiviimine
 • Õigusabikulude tagasinõudmine
 • Elatisabi taotlemine

Teenused

Alimendid.ee teenused

Juristi konsultatsioon

Juristi konsultatsioon ja nõustamine lapse elatise küsimustes.

Dokumentide koostamine

Elatisega seotud juriidiliste dokumentide koostamine.

Kohtus esindamine

Elatisvaidlusega seotud kohtumenetluse läbiviimine ja kohtus esindamine.

Elatise nõudmine

Elatisraha nõudmine kohtuväliselt ja kohtu kaudu.

Elatisvõla nõudmine

Elatisvõla nõudmine kohtuväliselt ja kohtu kaudu.

Elatise muutmine

Kohtu määratud elatisraha suurendamine ja vähendamine.

Isaduse tuvastamine

Kohtuliku ekspertiisi läbiviimine ja isaduse tuvastamine.

Elatise määramine

Elatise kindlaks määramine kohtuväliselt ja kohtu kaudu.

Elatisvaidluse lahendamine

Läbirääkimiste pidamine ja elatise maksmise kokkulepete sõlmimine.

Kalkulaatorid

Alimendid.ee kalkulaatorid

Blogi

Alimendid.ee uudised ja blogi